در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 فرید حسینی

کدمحصول : 4449
7895
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
4 5 1 Product
وزن محــــصول :
1419 g
قیــمت محصول :
4,500,000 ﷼
4,005,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

ابوالعباس ، آندرو لیچمن ، شیو پی لای
ابن سینا
رضا فرید حسینی ، عسل کتابی، فرهاد ریاضی ، زهرا هاشمی، سلمان باقری
وزیری
9786227664560
808
اول
رنگی
صحافی شده

توضیحات این محصول

فصل 1 : ویژگی ها و مرور کلی پاسخ های ایمنی 

فصل 2 : سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 

فصل 3 : گردش و مهاجرت لکوسیت ها به درون بافت ها 

فصل 4 : ایمنی ذاتی 

فصل 5 : آنتی بادی و آنتی ژن ها 

فصل 6 : عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T و کارکردهای مولکول های مجموعه اصلی سازگاری بافتی

فصل 7 : گیرنده های ایمنی و سیگنالینگ

فصل 8 : تکامل لنفوسیت و بازآرایی ژنی گیرنده آنتی ژن

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت های T

فصل 10 : تمایز و عملکرد سلول های CD4+t اجرایی

فصل 11 : تمایز و عملکرد سلول های CD8+t اجرایی

فصل 12 : فعال شدن سلولBو تولید آنتی بادی

فصل 13 : مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14 : ایمنی اختصاصی در سدهای اپی نلیال و در بافت های ممتاز ایمنی

فصل 15 : تحمل ایمونولوژیک و خود ایمنی 

فصل 16 : ایمنی بر ضد میکروب ها

فصل 17 :ایمنی شناسی پیوند

فصل 18 : ایمونولوژی تومور

فصل 19 : اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20 : آلرژی ها

فصل 21 : نقایض ایمنی مادرزادی واکتسابی

نهمین ویرایش ایمونولوژی سلولی و مولکولی شامل تجدید نظر های معتنابهی است که ضمن چارچوب سلیس ویرایش های قبلی جدیدترین پیشرفت های علمی دربرمی گیرد . تمرکز مولف درهربخشی که به یافته های جدید می رسد عمدتا برمفاهیم مهم است نه بر افزایش حجم مطلب . همچنین مولف به منظور افزایش شفافیت ، دقت و تکمیل مطالب  ، بسیاری از بخش ها را بازنویسی کرده است .

کتاب های مرتبط