در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

بانک سوالات ایران IQB باکتری شناسی

کدمحصول : 0474
bacteriology1
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
501 g
قیــمت محصول :
4,200,000 ﷼
3,780,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

امید عزیزی
گروه تالیفی دکتر خلیلی
وزیری
9786004227353
541
هفتم میکروطبقه بندی شده
سیاه و سفید
جدید شامل سوالات 1401
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب بانک سوالان ایران IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) عبارتند از :

در بردارنده آزمون های میکروب شناسی و باکتری شناسی پزشکی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تا آزمون 1401 بصورت میکروطبقه بندی شده و دسته بندی شده.

 

بخش اول- مبانی میکروب شناسی

فصل 1: تاریخچه، شناخت و طبقه بندی میکروارگانیسم ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 2: ساختار و سازماندهی سلول های پروکاریوتی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 3: متابولیسم، رشد، بقا و مرگ باکتری ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 4: ژنتیک میکروبی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 5: تشخیص آزمایشگاهی عفونت های باکتریایی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 6: شیمی درمانی ضدمیکروبی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 7: استرلیزاسیون، آزمایشگاهی عفونت های باکتریایی

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 8: مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 9: میکروبیوتای طبیعی انسان

سوالات

پاسخنامه تشریحی

 

بخش دوم-باکتری شناسی پزشکی

فصل 1: استافیلوکوک، استرپتوکوک، انتروکوک و جنس های مرتبط

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 2: نایرسیا، موراکسلا، کینکلا و سایر باکتری های مرتبط

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 3: کورنیه باکتریوم ها, لیستریا, اریزیپلوتریکس, اکتینومیست ها, نوکاردیا و تروفریما

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 4: باسیلوس ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 5: باکتری های بی هوازی، غیر از کلستریدیوم

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 6: کلستریدیوم ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 7: پاستورلا, هموفیلوس

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 8: انتروباکتریاسه (باسیل های گرم منفی روده ای)

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 9: ویبریوناسه و آئروموناس

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 10: مایکوباکتریوم ها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 11: سودوموناس، بورولدریا، استنوتروفوموناس، اسینتوباکتر و سایر باکتری های مرتبط

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 12: بروسلا؛ بوردتلا، فرانسیسلا

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 13: کمپیلوباکتر، هلیکوباکتر

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 14: اسپیروکت ها: تربونما، بورلیا، لپتوسپیرا

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 15: لژیونلا، بارتونلا، سایر پاتوژن های باکتریایی غیر معمول

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 16: کلامیدیاها و کلامیدوفیلا

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 17: ریکتزیا، ارلیشیا و کوکسیلا

سوالات

پاسخنامه تشریحی

فصل 18: مایکوپلاسماها

سوالات

پاسخنامه تشریحی

 

 

ضمائم: کنکور سال 401-402 (کارشناسی ارشد و دکتری) به صورت فصل بندی شده

سوالات

پاسخنامه تشریحی

 

کتاب های مرتبط