در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

IQB زیست شناسی سلولی و مولکولی 1402

کدمحصول : 0017
seloly_va_molecoly
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
5 5 1 Product
وزن محــــصول :
1618 g
قیــمت محصول :
5,950,000 ﷼
5,355,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

ناصر جعفرقلی‌زاده، میترا بهروزاقدم
گروه تالیفی دکتر خلیلی
وزیری
9786004227667
1014
چهارم
سیاه و سفید
جدید شامل سوالات 1402
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب بانک سوالات ایران IQB زیست‌شناسی سلولی و مولکولی 1402 (همراه با پاسخنامه تشریحی) عبارتند از : 

 
بخش اول: سلولی

 

فصل 1: مبانی شیمیایی مولکولی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 2: ساختار غشای زیستی و ترنسپورت تراغشایی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 3: انرژتیک سلولی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 4: اندامک های سلولی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 5: انتقال پروتئین ها به غشاها و اندامک ها

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 6: ترافیک وزیکولی, ترشح و اندوسیتوز

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 7: تبدیل پیام و مسیرهای پیام رسانی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 8: اسکلت سلولی و اجتماع سلول ها به صورت بافت

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 9: چرخه تقسیم سلول

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 10: سلول های بنیادی, عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 11: سرطان

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی 

 

فصل 12: سلول های سیستم عصبی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 13: ایمونولوژی

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

فصل 14: ابزارها و روش های مطالعه سلول

  -سوالات

  -پاسخنامه تشریحی

 

 

بخش دوم: مولکولی

 

فصل15: ساختمان RNA ،DNA و پروتئین

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 16: کروموزوم، کروماتین، نوکلئوزوم و اصل پایه‌ای کروموزوم

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 17: اصول پایه‌ای همانندسازی

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 18: اصول پایه‌ای جهش، ترمیم و نوترکیبی

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 19: اصول پایه‌ای رونویسی

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 20: تغییرات پس از رونویسی

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 21: اصول کلی ترجمه (پروتئین‌سازی)

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 22: تجزیه و فولدینگ پروتئین‌ها

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 23: اصول کلی تنظیم بیان ژن

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

 

فصل 24: مهندسی ژنتیک و تکنیک‌های مطالعه‌ی درس

-سوالات

-پاسخنامه تشریحی

کتاب های مرتبط