در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

GBS فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

کدمحصول : 5309
gbs_physiology
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
359 g
قیــمت محصول :
1,790,000 ﷼
1,503,600 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

سیدمحمد پیری، سعید سلطانی
تیمورزاده
وزیری
9786002389282
328
اول
رنگی
چهاردهم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب GBS فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (همراه با آزمون های موضوعی فیزیولوژی علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی سال های 93-83) عبارتند از : 

 

فصل1: فیزیولوژی سلول

  -تولید پیام های عصبی

  -ساختمان سلول

  -اعمال و ساختار ژن ها

  -کنترل عملکرد ژنی و فعالیت بیوشیمیایی سلول

  -سرطان

 

فصل2: عصب و عضله

  -انتقال یون ها و مولکول های غشای سلولی

  -عضلات

  -داروهای شبه استیل کولین

  -عضله صاف

 

فصل3: فیزیولوژی قلب

  -فیزیولوژی عضله قلب

  -پتانسیل عمل در عضله قلب

  -انقباض عضله قلبی

  -انقباض در عضله قلب

  -چرخه قلب

  -دهلیزها

  -تغییرات فشار دهلیزها - موج v,c,a

  -بطن ها

  -درچه های قلب

  -تنظیم عمل پمپی قلب

  - ...

 

فصل4: گردش خون

  -کلیات گردش خون

  -روابط بین فشار، جریان و مقاومت

  -قابلیت اتساع عروق

  -حجم پذیری (ظرفیت) عروق

  -حجم پذیری تاخیری (شل شدن تحت استرس)

  -رگ ها

  -فشار متوسط پرشدگی سیستمیک

  -فشار نبض

  -فیلتراسیون

  -تنظیم عصبی گردش خون

  - ...

 

فصل5: کلیه

  -بخش های مختلف مایعات بدن

  -محاسبه حجم مایع در مایعات بدن

  -آناتومی کلیه

  -نفرون واحد عملکردی کلیه

  -جریان خونه کلیه

  -تنظیم بازجذب توبولی

  -کلیرانس

  -کنترل دفع کلیوی کلسیم

  -کنترل دفع کلیوی فسفات

  -کنترل دفع کلیوی منیزیم

  - ...

 

فصل6: سلول های خونی، ایمنی و انقاد خون

  -گلبول های قرمز خون (اریتروسیت ها)

  -آنمی ها

  -پلی سیتمی

  -لکوسیت ها (گویچه های سفید)

  -انعقاد خون

 

فصل7: دستگاه تنفس

  -عضلات تنفسی

  -تغییرات فشار جنب و فشار آلوئولی حین تنفس

  -کمپلیانس ریه ها

  -کار تنفسی

  -حجم ها و ظرفیت های ریوی

  -جریان خون ریوی

  -مرکز تنفس

  -کنترل شیمیایی تنفس

  -انتقال کربن دی اکسید در خون

  -انتشار گازها از خلال غشای تنفسی

  - ...

 

فصل8:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی و حس های ویژه

  -سطوح اصلی عملکرد و دستگاه اعصاب مرکزی

  -انواع سیناپس ها

  -گیرنده های حسی، مدارهای نورونی مسئول پردازش اطلاعات

  -حس های پیکری

  -حس های درد، سر درد و حرارت

  -حس بینایی

  -حس شنوایی

  -حس چشایی

 

فصل9: نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

  -اعمال حرکتی نخاع - رفلکس های نخاعی

  -قشر حرکتی مغز

  -ساقه مغز

  -حس دهلیزی و حفظ تعادل

  -مخچه

  -عقده های قاهده ای

  -قشر مغز

  -مکانیسم های رفتاری و هدف دار مغز

  -خواب

  -امواج مغزی

  - ...

 

فصل10: دستگاه گوارش

  -کنترل عصبی عملکرد دستگاه گوارش

  -عملکرد های ترشح لوله گوارش

  -هضم و جذب در لوله گوارش

 

فصل11: غدد درون ریز

  -هورمون

  -غده هیپوفیز

  -غده تیروئید

  -غده فوق کلیه

  -هورمون پاراتیروئید

  -هورمون های جنسی

  -چکیده

 

سوالات فیزیولوژی آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

  -سوالات فیزیولوژی سلول

  -سوالات عصب و عضله

  -سوالات فیزیولوژی قلب

  -سوالات کلیه و مایعات بدن

  -سوالات سول های خونی، ایمنی، انعقاد

  -سوالات سلول های تنفس

  -سوالات اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه عصبی و حس های ویژه

  -سوالات گوارش

  -سوالات نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

  -سوالات غدد درون ریز

 

 

 

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید