در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ایمونولوژی خلیلی

کدمحصول : 4917
sdsdsdsd_243797309
وضعیت محصول :
غیر فعال
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1371 g
قیــمت محصول :
750,000 ﷼
675,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

احمد خلیلی ، حامد صمدی ، فرزاد نصری ، دکتر زهیر حسن ، رضا فریدحسینی ، سید عباس میرشفیعی ، مهدی شکر آبی ، علی اکبر امیرزرگر ، امیر حسین زرنانی
گروه تالیفی دکتر خلیلی
وزیری
9786004221115
886
اول
رنگی
صحافی شده

توضیحات این محصول

فهرست مطالب:

بخش اول: ايمني همورال

فصل 1: آنتي‎ژن

فصل 2: آنتي‎بادي

فصل 3: لنفوسيت B

فصل 4: کمپلمان

بخش دوم: ايمونولوژي سلولار

فصل 5: MHC

فصل 6: سلول‎هاي APC

فصل 7: لنفوسيت T

فصل 8: سايتوکاين

بخش سوم: التهاب

فصل 9: التهاب، هومئوستازيس، ورزش و پيري

فصل 10: مهاجرت و لانه‎گزيني [کموکاين]

فصل 11: مهاجرت و لانه‎گزيني [مولکول‎هاي چسبان]

فصل 12: گيرنده‎هاي Fc ا[FcR]

فصل 13: برداشت سلولي

فصل 14: ايمني ذاتي

بخش چهارم: جايگاه پاسخ ايمني

فصل 15: ارگان‎ها

فصل 16: ايمني موضعي

بخش پنجم: تنظيم سيستم ايمني

فصل 17: مرگ سلول

فصل 18: تحمل

بخش ششم: ايمونولوژي باليني

فصل 19: اتوايمني

فصل 20: ازدياد حساسيت

فصل 21: پيوند و رد پيوند

فصل 22: سلول‎هاي بنيادي

فصل 23: تومور

فصل 24: نقص ايمني

فصل 25: HIV

بخش هفتم: ايمونولوژي مولکولي

فصل 26: ايمونوژنتيک

فصل 27: گيرنده‎هاي ايمني و انتقال پيام [سيگنال‎رساني]

بخش هشتم: ايمونولوژي، پيشگيري و عفوني

فصل 28: واکسن

فصل 29: ايمونولوژي عفوني

بخش نهم: ايمونوهماتولوژي

فصل 30: ايمونوهماتولوژي

بخش دهم: ضمائم

اشکال (جن‎وي 2016 و ايمونولوژي پايه- ابوالعباس 2016)

APPENDIX (جن‎وي 2016)

واژه‎نامه

لم ایمونولوژی اگرچه در نگاه اول مسئول دفاع بر ضد پاتوژن‎ها شناخته می‎شود اما امروزه به‎عنوان یکی از پیشرفته‎ترین علوم مولکولی دنیا مطرح گردیده است.

درواقع ارتباط بین مغز، غدد اندوکرین و سیستم ایمنی فصل جدیدی از تحقیقات آینده را برای درمان و پیشگیری بیماری‎های عفونی، بدخیمی، اتوایمنی و نقص ایمنی باز می‎نماید.

تلفیق ایمونولوژی پایه با ایمونولوژی بالینی و تشخیصی زمینه را چنان برای تحقیقات مولکولی فراهم نموده است که می‎توان دورنمای ایمونوتراپی روشنی را برای اصلاح ناهنجاری‎های ایمونولوژیک نظاره‎گر بود.

کتاب های مرتبط