در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

کدمحصول : 5581
untitled-294
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
450 g
قیــمت محصول :
1,770,000 ﷼
1,681,500 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

علی جعفرپور چهارراهی، الهه حیدری
علمی سنا
مهدی نوروزی
وزیری
9786004880909
178
دوم
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

کتاب نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی بر اساس سرفصل شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با استفاده از روش های نوین آموزش از جمله دسته بندی مباحث به صورت الگوریتم و استفاده از جداول و اشکال تالیف و تدوین شده است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات ویروس‌شناسی

  -مقدمه 

  -تاریخچه 

  -تعاریف و مفاهیم اولیه 

  -طبقه‌بندی در ویروس‌ها 

  -انواع راسته‌های ویروسی (Orders) 

  -ساختمان ویروس 

  -اسید نوکلئیک ویروس‌ها 

  -قطبیت، سنس (Polarity) 

  -سایر بخش‌های ساختمان ویروس 

  -ذرات شبه ویروسی 

  -روش‌های تشخیصی عفونت ویروسی 

  -ارزیابی کمی ویروس 

  -تخلیص ویروس 

  -واکنش ویروس‌ها نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی 

  -مروری بر تکثیر ویروس 

  -مراحل تکثیر 

  -انواع جهش‌ها در ویروس 

  -واکنش بین ویروس‌ها 

  -باکتریوفاژها 

  -سیتولوژی ویروس‌ها 

  -شیمی‌درمانی ضد ویروس 

  -واکسن‌های ویروسی 

  -سنتز اینترفرون

  - ... 

فصل دوم: ویروس‌های DNA دار 

  -پارو ویریده Parvo viridae 

  -آدنوویریده Adeno viridae 

  -پولیوما ویریده (Polyoma viridae) 

  -هرپس ویروس 

  -هپادنا ویریده hepadnavirisea 

  -پاکس ویریده Paxvirirdea 

  -مولوسی کنتاجیوزم 

  -یاتاپاکس ویروس 

  - ...

فصل سوم: ویروس‌های دارای ژنوم RNA 

  -پیکورناویریده 

  -انتروویروس 

  -پولیوویروس 

  -کوکساکی ویروس 

  -رینوویروس 

  -آفتو ویروس 

  -هپاتوویروس 

  -رئوویریده Reovirirdae 

  -توگاویریده Togaviridae 

  -فلاوی ویریده Flavi viridae 

  -بونیاویریده Bonya viridae 

  -اورتومیکسوویریده Orthomyxo viridae 

  -پارامیکسوویریده Paramyxo viridae 

  -رابدوویریده Rabdoviridea 

  -رتروویریده 

  -ویروس HTLV 

  -ویروس نقص ایمنی انسانی HIV 

  -آرناویریده Arenaviridea 

  -آسترویریده Astriviridae 

  -کالسی ویریده Cateiviridea 

  -فیلوویریده Filoviridea 

  -بورناویریده 

  -کرونا ویریده Coronaviridea 

  - ...

فصل چهارم: عوامل پریونی

  -پریون

  - ...

 

  -منابع

کتاب های مرتبط