در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

دستنامه ویروس شناسی پزشکی

کدمحصول : 5583
untitled-297
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
500 g
قیــمت محصول :
1,240,000 ﷼
1,178,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

مهدی نوروزی،یوسف عرفانی،علی جعفرپور چهارراهی
علمی سنا
وزیری
9786004880978
120
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب دستنامه ویروس شناسی پزشکی عبارتند از : 

 

فصل اول: ویروس شناسی عمومی و پایه 

  -تعاریف کلمات در ویروس‌شناسی 

  -اصول ساختمان ویروس 

  -ترکیب شیمیایی ویروس‌ها 

  -پوشینه ویروسی (envelope) 

  -گلیکوپروتئین‌های ویروسی 

  -کشت و ارزیابی ویروس‌ها 

  -واکنش ویروس نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی 

  -مروری بر تکثیر ویروس‌ها 

  -مراحل کلی در چرخه تکثیر ویروس 

  -ژنتیک ویروسهای جانوری 

  -ویروس‌های ناقص 

  -واکنش بین ویروس‌ها 

  -انواع مکانیسم‌های نوترکیبی 

  -فعالیت مجدد ژنتیکی (Genetic Reactivation) 

  -سرطانزایی سلولها توسط ویروسها 

  -اینترفرون‌ها 

  -واکسنهای ویروسی 

  -پارتیکلهای شبه ویروسی (VLPs) 

  -میکروسکوپ الکترونی 

  -میکروسکوپ نوری 

  -سیستم بیانی با کولوویروس 

  -باکتریوفاژها 

فصل دوم: ویروس های دارای ِژنوم DNA 

  -پاروویریده 

  -ویروس‌های وابسته به آدنو (Adeno-assoviated Viruses)

  -پولیوما ویریده 

  -پاپیلوماویریده 

  -هپادناویریده 

  -پاکس ویریده 

  -مولوسی پاکس ویروس‌ها 

  -یاتاپاکس ویروس‌ها 

  -هرپس ویریده 

  -هرپس سیمپلکس ویروس‌ها (HSV) 

  -هرپس ویروس انسانی شش (HHV6) 

  -هرپس ویروس انسانی هفت (HHV7) 

  -ویروس اپشتین بار (EBV) 

  -هرپس ویروس انسانی هشت (MHV8) 

  -ویروس هرپس B 

فصل سوم: ویروس های دارای ژنوم RNA 

  -پیکورنا ویریده 

  -خصوصیات 

  -رئوویریده 

  -روتاویروس‌ها 

  -ارتومیکسوویریده 

  -سرخک (Measles یاRubeola ) 

  -ویروسهای پاراانفلوانزا 

  -ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) 

  -ویروس اوریون (Mumps) 

  -ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV) 

  -توگاویریده 

  -آلفاویروسها 

  -ویروس سرخجه (Rubella) 

  -فلاوی ویریده 

  -فلاوی ویروس‌ها 

  -هپاسی ویروس‌ها 

  -بونیاویریده 

  -آرناویریده 

  -ویروسهای لوکمی سلول T انسان (HTLV) 

  -ویروس‌های نقص ایمنی انسان (HIV) 

  -خصوصیات 

  -کروناویریده 

  -کلیسی ویریده 

  -هپه ویریده 

  -رابدوویریده 

فصل چهارم: عوامل پریونی 

  -پریون‌ها 

 

  -منابع 

کتاب های مرتبط