در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020

مروری بر بیوشیمی کدمحصول : 5672

untitled-465
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
300 g
قیــمت محصول :
499,000 ﷼
449,100 ﷼
Out of stock
+

مشخصات فنی

منیره ملکی،هیمن مرادی سردره
علمی سنا
وزیری
9786007827956
307
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب مروری بر بیوشیمی عبارتند از : 

 

فصل1-آب و تعادل اسید و باز

  -توزیع آب در بدن

  -فشار اسمزی

  -بافر (تامپون)

  - ...

فصل2-اسیدهای آمینه،ساختمان سه بعدی و عملکرد پروتئین

  -پروتئین ها

  -نام گذاری اسید آمینه ها

  -تقسیم بندی کلی پروتئین ها

  - ...

فصل3-ساختمان و عملکرد آنزیم ها

  -طبقه بندی آنزیم ها

  -تقسیم بندی آنزیم های پلاسما

  -مهار آنزیمی

  - ...

فصل4-ساختمان و قش کربروهیدرات ها

  -طبقه بندی کربوهیدرات ها

  -کربوهیدرات های مرکب

 

فصل5-نوکلئوتید ها وئ اسیدها نوکلئیک

  -پلی نوکلئوتیدها

  -انواع کروموزوم

  -انواع کروماتین

   - ...

فصل6-لیپد ها و لیپوپروتئین ها

  -اسیدهای چرب

  -انواع لیپید

  -مشتقات لیپیدی

  - ...

فصل7-غشاها و تنقلات

  -خاصیت غشاء ها

  -انواع انتقلات

  -حرکت فسفولیپیدهای غشایی

  - ...

فصل8-ویتامین ها و کوآنزیم ها و عناصر معدنی

  -عناصر معدنی

  -ویتامین های محلول در آب

  -ویتامین های محلول در چربی

  - ...

فصل9-بیوانرژتیک

  -اکسیداسیون بیولوژیک

  -رادیکال های آزاد

  -زنجیره تنفسی (زنجیره انتقال الکترون)

  - ...

فصل10-متابولیسم کربوهیدرات ها

  -مسر گلیکولیز

  -انواع شاتل

  -متابولیسم فروکتوز

  - ...

فصل11-متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین ها

  -فسفولیپیدها

  -بیوسنتز کلسترول

  -اختلالات لیپوپروتئین های پلاسمایی

  - ...

فصل12-متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

  -متابولیسم اسید آمینه ها

  -چرخه اوره

  -سرنوشت اسکلت کربنی حاصل از کاتابولیسم اسید آمینه ها

  - ...

فصل13-متابولیسم نوکلئوتیدها و پورفیرین

  -سنتز هم (Heme)

  -کاتابولیسم هم

  -انواع یرقان برحسب جیگاه اختلال

  - ...

فصل14-هورمون ها

 

فصل15-همانندسازی،رونویسی و ترجمه

  -سنتز DNA (همانندسازی)

  -توپوایزومراز ها

  -ترمیم DNA

  - ...

فصل16-چرخه سلولی،سرطان و مرگ سلولی

  -چرخه سلولی

  -چرخه زندگی سلول ها

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید