در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020

کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با SPSS کدمحصول : 9808

untitled-27_1394589734
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
250 g
قیــمت محصول :
339,000 ﷼
305,100 ﷼
Out of stock
+

مشخصات فنی

سودابه حامدی شهرکی، فرشاد امیر خیزی
جامعه نگر
وزیری
9786001012129
235
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرست کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با SPSS عبارتند از : 

 

پیش گفتار

فصل1: معرفی نرم افزار SPSS.17 و قابلیت های آن

  -مقدمه

  -کارایی های SPSS

  -شروع کار با SPSS

  -اجزای اصلی پنجره ویرایشگر داده

  -بازکردن فایل اطلاعات در SPSS

  -ذخیره کردن فایل اطلاعات در SPSS

 

فصل2: ورود داده های و ویرایش آنها

  -تشکیل فایل جدید اطلاعات

 

فصل3: آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

  -دستور Frequencies

  -دستور Descriptive

  -دستور Explore

 

فصل4: رسم نمودار در نرم افزار SPSS

  -نمودار میله ای

  -نمودار دایره ای

  -نمودار جعبه ای

  -نمودار هیستوگرام

  -نمودار پراکنش

  -نمودار احتمال نرمال

 

فصل5: آزمون های فرض های میانگین

  -آزمون کولموگروف - اسمیرنوف

  -آزمون میانگین یک نمونه

  -آزمون میانگیم دو گروه مستقل

  -آزمون میانگین دو گروه وابسته

 

فصل6: تحلیل واریانس

  -تحلیل واریانس یکطرفه

  -تحلیل واریانس دوطرفه

 

فصل7: آزمون های ناپارامتری

  -آزمون من - ویتنی

  -آزمون ویلکاکسون

  -آزمون علامت

  -آزمون کروسکال والیس

  -آزمون استقلال جداول توافقی

  -تحلیل جدول توافقی 2*2

  -آزمون مک - نمار

  -آزمون نسبت

 

فصل8: تحلیل همبستگی

  -ضریب همبستگی پیرسون

  -ضریب همبستگی اسپیرمن

  -ضریب همبستگی کندال

  -ضریب همبستگی فی و کرامر

 

فصل9: تحلیل رگرسیون

  -رگرسیون خطی ساده

  -رگرسیون خطی چندگانه

 

  -پیوست

  -منابع

 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید