در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها

کدمحصول : 8827
66945999954966
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
300 g
قیــمت محصول :
1,500,000 ﷼
1,200,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

شعله ابراهیم پور، زیرنظر دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی
آبادیس طب
رقعی
9786009719105
164
دوم
رنگی
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها عبارتند از : 

 

فصل1: مقدمه و کلیات عوارض جانبی ناشی از دارو

  -عوارض پوستی ناشی از دارو

  -طبقه بندی واکنش ها و عوارض دارویی

  -طبقه بندی واکنش های افزایش حساسیت دارویی

  -مکانیسم واکنش های افزایش حساسیت دارویی

  -واکنش های افزایش های حساسیت آلرژیک

  -واکنش های افزایش حساسیت دارویی پسودوآلرژیک

  -ریسک فاکتورهای واکنش آلرژیک دارویی

  -مشخصات بالینی عوارض پوستی داروها

 

فصل 2: مروری بر عوارض پوستی ناشی از دارو

  -Exanthematous (morbilliform or maculopapular) Reactions

  -Urticaria and angioedema

  -(Cutaneous Small Vessel Vasculitis (CSVV

  -(Fixed Drug Eruption (FDE

  -Blister Drug Eruptions

  -Erythroderma/Exfoliative Dermatitis

  -(Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidemal Necrolousis (SJS/TEN

  -(Drug Reaction with Eosinophilia ande Systemic Symptoms (DRESS

  -Lichenoid Drug Eruption

  -Drug Lnduced Lupus

  -Drug Induced Photosensitivity

  -Acneiform Eruprions

  -Psoriasis and Psoriasiform Eruption

 

فصل3: رویکرد کلی به واکنش حساسیت دارویی

  -رویکردهای مواجهه با بیماری مبتلا به واکنش های آلرژیک دارویی

  -شناسایی دارویی دخیل در عارضه

  -بررسی واکنش آلرژی دارویی فعلی

  -بررسی سوابق قبلی آلرژی دارویی

  -محدودیت های بررسی داروی عامل بر اساس سوابق بالینی بیمار

  -تست های تکمیلی

 

ضمائم

ضمیمه1: اصطلاحات توصیفی پایه در ضایعات پئوستی

ضمیمه2: الگوریتم ALDEN جهت بررسی داروی دخیل در ایجاد عارضه SJS/TEN

ضمیمه3: معیار SCORTEN جهت بررسی شدت درگیری و پروگنوز بیماران SJS/TEN

ضمیمه4: معیار RegiSCAR جهت تشخیص DRESS

ضمیمه5: معیار japanese group جهت تشخیص DRESS

ضمیمه6: معیار Kardaun جهت تشخیص DRESS

ضمیمه7: پروتکل حساسیت زدایی 12 مرحله ای برای داروی infliximab وریدی

ضمیمه8: پروتکل حساسیت زدایی 12 مرحله برای سفتازیدیم

ضمیمه9: پروتکل حساسیت زدایی 16 مرحله ای برای سفپیک

ضمیمه10: ارزیابی شدت سمیت کونریموکسازول در بالغین و نوجوانان

ضمیمه11: پروتکل حساسیت زدایی کوتریموکسازول برای بالغین و نوجوانان به صورت خوراکی

 

 

 

کتاب های مرتبط