در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020

CDR جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 جلد دوم

کدمحصول : 0202
9789642375578
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1200 g
قیــمت محصول :
2,380,000 ﷼
2,070,600 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

آرمان ترابی زاده سیرجی، امین راه پیما
شایان نمودار
وزیری
9789642375578
736
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

کتاب CDR جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018- جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)، یکی از مهمترین و معتبرترین منابع جراحی فک و صورت می‌باشد. ویرایش سوم این کتاب در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسیده است.کتاب حاضر ترجمه و تخلیص کتاب فوق با هدف مرور و فراگیری سریع مطالب مهم می باشد. در نگارش کتاب سعی شده تمام نکات مهم به همراه جداول و عکس‌هایی که در فهم مطلب موثر می‌باشد آورده شود. با توجه به حجم بالای کتاب ۳ جلدی فونسکا، این کتاب که در ۳ جلد جمع آوری و تخلیص شده است در امتحانات ارتقا و بورد جهت مرور سریع نکات بسیار موثر می باشد.

 

فهرست کتاب CDR جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018- جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی) عبارتند از:

 

فصل اول: مدیریت بعد از عمل با ترومای کراینوماگزیلوفاسیال

فصل دوم: مدیریت راه هوایی و بی هوشی در بیمار ترومایی

فصل سوم: تصویربرداری در تروما ماگزیلوفاسیال                                                                                    

فصل چهارم: صدمات بافت نرم صورت، سر و گردن                                                                                    

فصل پنجم: تشخیص و درمان آسیب های عصب های تری ژمینال و فاسیال                                         

فصل ششم: تشخیص و درمان صدمات دنتوآلوئولار                                                                                  

فصل هفتم: تشخیص و مدیریت شکستگی های مندیبل                                                                                

فصل هشتم: شکستگی های بینی                                                                                                                      

فصل نهم: مدیریت و درمان شکستگیهای زایگوما                                                                                         

فصل دهم: تشخیص و مدیریت شکستگیهای مدیفیس                                                                                

فصل یازدهم: تشخیص و مدیریت صدمات استخوان فرونتال                                                                     

فصل دوازدهم: ارزیابی و مدیریت کودک آسیب دیده                                                                                   

فصل سیزدهم: تروما کرانیوماگزیلوفاسیال کودکان و مدیریت آن                                                             

فصل چهاردهم: مدیریت آسیبهای اولازیو صورتی                                                                                     

فصل پانزدهم: درمان صدمات Gunshot ماگزیلوفاسیال                                                                            

فصل شانزدهم: تکنیکهای تشخیصی در دسترس و مداخله های جراحی                                                 

فصل هفدهم: کیستهای ناحیه فک و صورت                                                                                                    

فصل هجدهم: تومورهای ادنتوژنیک                                                                                                                 

فصل نوزدهم: ضایعات غیرادنتوژنیک خوش خیم                                                                                        

فصل بیستم: بیماریهای غدد بزاقی                                                                                                                 

فصل بیست و یکم: تشخیص و مدیریت استئونکروز دارویی فکین                                                           

فصل بیست و دوم: لانگرهانس سل هیستیوسایتوزیس                                                                             

فصل بیست و سوم: آنومالیهای عروقی ناحیه دهان و ماگزیلوفاسیال                                                   

فصل بیست و چهارم: بیماریهای وزیکولوبولوز                                                                                            

فصل بیست و پنجم: استئومایلیت و استئورادیونکروزیس                                                                        

فصل بیست و ششم: بیولوژی مولکولی کنسر                                                                                              

فصل بیست و هفتم: سارکوماهای فکین                                                                                                           

فصل بیست و هشتم: SCC ناحیه دهان، فک و صورت                                                                                

فصل بیست و نهم: مالنوم                                                                                                                                   

فصل سیام: لنفوما                                                                                                                                               

فصل سی و یکم: کنسرهای غیرمالنومایی پوست سر و گردن                                                                    

فصل سی و دوم: کاربرد رادیوتراپی در درمان کنسرهای سر و گردن                                                      

فصل سی و سوم: اصول مدیکال آنکولوژی در مدیریت کنسرهای سر و گردن                                       

فصل سی و چهارم: تاریخچه جراحی تمپورومندیبولار                                                                                

فصل سی و پنجم: ساختار و فانکشن مفصل تمپورومندیبولار

فصل سی و ششم: ارزیابی اختالالت مفصل تمپورومندیبولار

فصل سی و هفتم: تصویربرداری از مفصل تمپورومندیبولار

فصل سی و هشتم: پاتوفیزیولوژی و فیزیولوژی مفصل                                                                            

فصل سی و نهم: مدیریت غیرجراحی اختالالت مفصل تمپورومندیبولار

فصل چهلم: آرتروسنتز مفصل تمپورومندیبولار

فصل چهل و یکم: آرتروسکوپی مفصل تمپورومندیبولار

فصل چهل و دوم: درمان جراحی برای Derangement Internal مفصل تمپورومندیبولار

فصل چهل و سوم: جایگزینی مفصل تمپورومندیبولار

فصل چهل و چهارم: درد مزمن صورت: ارزیابی، تشخیص افتراقی و نحوه مدیریت                              

فصل چهل و پنجم: بیماریهای عضالنی تمپورومندیبولار: تشخیص و مالحظات درمانی   

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید