در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مجموعه سوالات ارشد و دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی (آزمون محور)

کدمحصول : 6479
9786222560997
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
5 5 1 Product
وزن محــــصول :
950 g
قیــمت محصول :
2,340,000 ﷼
2,082,600 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

پرستو طریقی، شبنم شهریوری، حمزه رحیمی
اطمینان
وزیری
9786222560997
390
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

کتاب مجموعه سوالات ارشد و دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت آزمون محور از سال 1385 تا 1398 با پاسخ کاملا تشریحی و کاربردی.

 

فهرست مطالب :

-سال 86-85

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

-سال 87-86

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

-سال 88-87

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

-سال 89-88

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

-سال 99-89

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

-سال 91-90

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 92-91

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 93-92

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 94-93

سوالات ارشد درس ایمنی شناسی

سوالات ارشد درس ژنتیک انسانی

سوالات ارشد درس زیست فناوری پزشکی

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 95-94

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 1

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 2

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 96-95

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 1

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 2

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 97-96

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 1

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 2

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 98-97

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 1

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 2

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی

-سال 99-98

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 1

سوالات ارشد درس علوم آزمایشگاهی 2

سوالات دکتری درس زیست فناوری پزشکی