در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ETC زیست شناسی سلولی و مولکولی

کدمحصول : 0611
collection
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
5 5 1 Product
وزن محــــصول :
1250 g
قیــمت محصول :
5,570,000 ﷼
4,706,650 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

فاطمه ابرقوئی کهکی
اطمینان
وزیری
9786222561994
856
اول
دو رنگ
هشتم شامل سوالات سال 1401
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

این کتاب حاوی کلیه سوالات ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی با پاسخ تشریحی از سال 1386 تا 1401 است که منطبق بر سال هایی است که کتاب لودیش به عنوان منبع اعلام شده است.درصد اهمیت فصول مختلف کتاب نیز گذاشته شده است تا داوطلبان با فصل های مهمتر آشنا شوند.

 

قابل استفاده برای :

داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های ایمنی شناسی ، هماتولوژی ، ژنتیک انسانی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، بیوشیمی ،بالینی ، باکتر شناسی ، ویروس شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، نانوتکنولوژی آناتومی ، علوم داروهای پرتوزا و دکترای : ایمونولوژی ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، علوم سلولی کاربردی ، مهندسی بافت ، بیولوژی تولید مثل ...

 

فهرست مطالب: 

 

فصل 1 : ساختمان کلی سلول (پروکاریوت ها، یوکاریوت ها، ویروس، ویروئید و پریون ها)

فصل 2 : بنیان های شیمیایی

فصل 3 : شبکه آندوپلاسمی، گلژی و مسیرهای ترشحی در باکتری ها

فصل 4 : لیزوزوم، پراکسی زوم و مسیرهای وزیکولی

فصل 5 : میتوکندری و کلروپلاست

فصل 6 : اسکلت سلولی

فصل 7 : هسته و هستک

فصل 8 : غشاهای زیستی و انتقال یون ها

فصل 9 : مسیرهای انتقال پیام

فصل 10 : ساختار DNA و همانند سازی

فصل 11 : جهش، ترمیم، نوترکیبی و ترانسپوزون ها

فصل 12 : ساختار RNA رونویسی و پردازش

فصل 13 : تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پرکاریوت ها

فصل 14 : سنتز و ساختار پروتئین ها

فصل 15 : چرخه سلول و سرطان

فصل 16 : مهندسی ژنتیک

فصل 17 : ابزارها و روش ها

فصل 18 : سلول های عصبی

فصل 19 : ایمنی شناسی

فصل 20 : اتصالات سلولی

کتاب های مرتبط