در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

نکته و پرسش ایمنی شناسی 2022 صفدریان

کدمحصول : 5048
untitled39
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1500 g
قیــمت محصول :
5,500,000 ﷼
4,950,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

امیررضا صفدریان، علی حضرتی، پویا فرهنگ نیا، شیوا کشکولی، فاطمه حیدری
گروه تالیفی دکتر خلیلی
دکتر احمد خلیلی
وزیری
9786004226905
923
پنجم
سیاه و سفید
2022
صحافی شده

توضیحات این محصول

 در کتاب نکته و پرسش ایمنی شناسی درسنامه جامعه ایمنی شناسی از منابع کنکور ارشد ، دکتری مقالات (2022-2012)،سوالات طبقه بندی شده کنکور ارشد و دکتری با پاسخ تشریحی (1400-1387)،سوالات تالیفی دکتر خلیلی با پاسخ تشریحی ، سوالات تالیفی طلایی از منابع مهم کنکور ارشد و دکتری ،یادگیری ایمنی شناسی از پایه تاپیشرفته با توضیح ،الگوریتم ،شکل ، جدول نقشه راهنمای ذهنی، یادگیری تکنیک های ایمونولوژی وسرولوژی به انضمام ایمونوپاتولوژی COVID-19 

فهرست کتاب :

فصل اول: آنتی ژن

فصل دوم: Ab و گیرنده های Fc

فصل سوم: لنفوسیت B و آنتی ژن های قندی

فصل چهارم: کمپلمان

فصل پنجم: MHC, APC و عرضه DC

فصل ششم: T Cell

فصل هفتم: سایتوکاین و کموکاین

فصل هشتم:مولکول های چسبان و مهاجرت های سلولی

فصل نهم:  ارگان های لنفاوی

فصل دهم: ایمنی ذاتی

فصل یازدهم: آپوپتوز

فصل دوازدهم:تولرانس

فصل سیزدهم: انتقال سیگنال

فصل چهاردهم: ایمونوژنتیک

فصل پانزدهم: ایمونولوژی عفونی

فصل شانزدهم:واکسن

فصل هفدهم: پیوند و رد پیوند

فصل هجدهم: تومور

فصل نوزدهم: ازدیاد حساسیت 

فصل بیستم: اتوایمنی

فصل بیست و یکم: نقص ایمنی

فصل بیست و دوم: HIV

فصل بیست و سوم: CD مارکرها

فصل بیست و چهارم: ایمونوتکنولوژی

فصل بیست و پنجم: ایمونوهماتولوژی

فصل بیست و ششم:

سوالات تألیفی دکتر خلیلی (آزمون 1) 

پاسخنامه (آزمون 1)

فصل بیست و هفتم:

سوالات تألیفی دکتر خلیلی (آزمون 2) 

پاسخنامه (آزمون 2) 

فصل بیست و هشتم:

سوالات کارشناسی ارشد ایمنی 94-93 (آزمون 3)     

پاسخنامه (آزمون 3)  

فصل بیست و نهم:

سوالات دکتری ایمنی 94-93 (آزمون 4) 

پاسخنامه کلیدی

فصل سی ام:

سوالات کارشناسی ارشد ایمنی 95-94 (آزمون 5)      

پاسخنامه کلیدی

فصل سی‌ و یکم:

سوالات دکتری تخصصی ایمنی 95-94 (آزمون 6)     

پاسخنامه کلیدی

فصل سی و دوم:

سوالات كارشناسی ارشد ایمنی 96-95 (آزمون 7)      

پاسخنامه (آزمون 7)

فصل سی و سوم:

سوالات دكتری تخصصی ایمنی 96-95 (آزمون 8)     

پاسخنامه (آزمون 8)

فصل سی و چهارم:

سوالات Ph.D  و کارشناسی ارشد ایمنی 97-96         

پاسخنامه کلیدی

فصل سی و پنجم:

سوالات Ph.D  و کارشناسی ارشد ایمنی 98-97        

پاسخنامه کلیدی

فصل سی و ششم:

سوالات ایمنی اولین و دومین دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی (97-96 و 98-97)

فصل سی و هفتم:

سوالات تالیفی طلایی (ابوالعباس, جنوی 2016, رویت و مقالات)

پاسخنامه کلیدی

فصل سی و هشتم:

سوالات Ph.D  و کارشناسی ارشد ایمنی 99-98

پاسخنامه کلیدی

فصل سی و هشتم:

سوالات Ph.D  و کارشناسی ارشد ایمنی 00-99

پاسخنامه کلیدی

  -ضمائم

 

کتاب های مرتبط