در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021 جلد اول و دوم

کدمحصول : 1466
2_1551902559
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
2.39 kg
قیــمت محصول :
5,200,000 ﷼
4,420,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

هاروی اف لودیش
حیدری
عباس بهادر، فردین عمیدی، مریم پورحاجی باقر، سعید آبرون، سیدهادی موسوی
وزیری
1492
اول
رنگی
نهم
صحافی شده

توضیحات این محصول

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد اول و دوم ویرایش نهم ترجمه (دکتر عباس بهادر و فردین عمیدی و دکتر سید هادی موسوی و دکتر سعید آّبرون و دکتر مریم پورحاجی فر) همراه با سوالات منتخب آزمون های وزارت بهداشت.

 

فهرست مطالب:

 

جلد 1:

فصل1-مولکول ها،سلول ها و موجودات مدل

فصل2-ساختارهای شیمیایی

فصل3-ساختار و عملکرد پروتئین ها

فصل4-کشت و مشاهده سلول ها

فصل5-مکانیسم های پایه ای بوک طب ژنتیک مولکولی

فصل6-تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل7-ژن ها،ژنومیک و کروموزوم ها و آنتیبوک طب ها

فصل8-تنظیم رونویسی ژن

فصل9-مکانیسم های تنظیم بیان ژن پس از رونویسی

فصل10-ساختار غشای زیستی

فصل11-انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشا

فصل12-انرژی زایی سلولی

 

جلد 2:

فصل 13 : انتقال پروتئین ها به غشاءها و اندامک ها

فصل 14 : نقل و انتقال وزیکول، ترشح و اندوسیتوز

فصل 15 : گیرنده های هورمون ها بوک طب و پیام رسانی (سیگنالینینگ) سلولی

فصل 16 : هورمون های رشد و سایتوکاین هامسیرهای پیام رسانی که کنترل کننده بیان ژن ها هستند.

فصل 17: سازماندهی و حرکت سلول I: ریز رشته ها

فصل 18: سازماندهی و حرکت سلول II: میکروتوبول ها و فیلامان های حد واسط

فصل 19: چرخه سلولی در یوکاریوت ها

فصل 20: اجتماع سلول ها به صورت بافت

فصل 21: پاسخ به محیط سلولی

فصل 22: سلول های بنیادی،عدم تقارن بوک طب سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده

فصل 23: سلول عصبی

فصل 23: ایمونولوژی

فصل 25: سرطان

محک (گزیده سوالات ادوار گذشته)

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید