در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

شایع‌ترین پروسیجرهای اورژانس

کدمحصول : 1363
photo_2022-02-09_13-46-03_140687575
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
678 g
قیــمت محصول :
1,150,000 ﷼
966,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

چیلمبو میسن، کانوشال شاه
اشراقیه، بابازاده
محمد منوچهری‌فر، امین شمس‌اختری
وزیری
9789646772489
452
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

مختصری از کتاب شایع‌ترین پروسیجرهای اورژانس

پروسیجرها در اورژانس از یک بخیه ساده گرفته تا توراکوتومی طیف بسیار وسیع و متغیری دارند. از آنجایی که در شرایط اورژانس انجام سریع و درست آنها می تواند عامل عمده اضطراب و استرس کادر پزشکی باشد، مرور سریع روش انجام کار از یک منبع مطمئن ارزشمند است.کتاب حاضر به منظور راهنمایی پزشکان، رزیدنتها و دانشجویان پزشکی که در انجام پروسیجرهای اورژانس فعال هستند، نوشته شده و مولف کوشیده است تا نکات کلیدی را بر بالین بیمار یادآوری کرده و صحت، اطمینان و بروز کمتر عوارض را زمینه سازی کنند. ضمن مطالعه هر بخش جزئیات کار به ساده ترین صورت حاصل شده و روی نکات بحرانی تاکید می شود. از مهمترین قسمت های کتاب مارکرهاست که حاوی محل مناسب آناتومیکال برای انجام پروسیجر است.در ترجمه کتاب تلاش می شود تا حداکثر تعهد به مفاهیم رعایت شده و ویرایش مطالب طبق نظر مولفان صورت گیرد.

فهرست 

Section 1: Respiratory

Intubation: Tracheal and Nasotrachea

Cricothyroidotomy - Standard and Necdle

Laryngeal Mask Airway

Thoracentesis

Tube Thoracostomy

 Section II: Cardiac

Cardiac Pacing

Emergency Pericardioncentesis

Emergency Department Thoracotomy

Induction of Therapcutic Hypothermia

Section III: Vascular

Femoral vein - central Venous Access

Internal jugular Vein/Central Venous Access

Subclaviain Vein/Central Venous Access

Intraosseous Vascular Access

Peripheral venous cutdown_Saphenous vein

Radial Artcrial Cannulatin

Section IV: Gastrointestinal

Paracentesis

Gastroesophageal Balloon Tamponade (GEBT) or Sengstaken

Hernia Reduction

Diagnostic Peritoneal Lavage

Nasogastric Tube Placement


Rectal Prolapse Roduction


Excision of Acutely Thrombosed External Hemorrhoids

Section V: Genitourinary

Testiculul Tossion

Phimosis Reduction

Paraphimosis Reduction

Suprapubic Catheterization

Priapism: Intracavernous Aspiration

Section VI: Obstetric

Perimortem Cesarean Section

Shoulder Dystocia

Vaginal Brooch Delivery

Episiotomy

Section VII: Neurolayy

Emergency Bedside Craniotomy

Epley Maneuver

Hallpike Test (Dix-Hallpike, Nylan-Barany)

Lumbar Puncture


Occipital Nerve Block

Section VIII: Musculoskeletal

Methylene Blue injection / Open Joint Evaluation

Colles' fracture Reduction with Hematom Block

Extensor Tendon Repair


Ankle Arthrocentesis

Shoulder Arthrocentesis

Iterphalangeal Arthrocentesis

Wrist (Rdiocarpal) Arthrocentesis

Arthrocentesis Appendix Joint Fluid Analysis

Shoulder Dislocation and Reduction

Knee Dislocation and Reduction

Patellar Dislocation and Reduction

Elbow Dislocation and Reduction

Hip Dislocation and Reduction

Ankle Dislocation and Reduction

Digit Dislocation and Reduction

Section IX: Soft Tissue

Perianal Abscess : Incision and Drainag

Paronychia: Incision and Drainage

Felon: Incision and Drainage

Subungual Hematoma

Wound Closure and Suture Techniques.

Foreign Body Removal: Ticks, Rings and Fish Hooks.

Escharotomy and Burn Care

Section X: HEENT

Epistaxis

Eye foreign body removal

Lateral canthotomy

Peritonsillar Abscess

Auricular Hematoma Drainage

Section XI: Nerve Blocks

Intercostal Nerve Block

Dental Nerve Blocks

Facial Nerve Blocks

Ankle and footNerveBlocks

Wrist Nerve Blocks

Section XII: Pediatrics

Intubation of the Pediatric Patient

Sedation and Analgesia for the Pediatric Patient

Ear Foreign Body Removal Nasal Foreign Body Removal

Umbilical Vein Catheterization

Nursemaid's Elbow (Radial Head Subluxation)..

Section XIII: Basic Ultrasound

Bedside Gallblader Ultrasonography

Bedside Echocardiography Limited, Goal-Directed Bedside FAST: Focused Assessment

Bedside Obstetric/Gynecologic Ultrasonography

Bedside Aortic Ultrasonography: Limited, Goal-Directed

Bedside Renal Ultrasonography

شما می توانید کلیه ی  کتاب های انتشارات اشراقیه، بابازاده از سایت بوک طب تهیه نمایید .

برای مشاهده و خرید کتاب تشخیص و درمان طب اورژانس کلیک کنید.

 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید