در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مروری جامع بر ژنتیک نجات مهدیه

کدمحصول : 0547
9786001551185
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
850 g
قیــمت محصول :
1,500,000 ﷼
1,170,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

دکتر نجات مهدیه
برای فردا
وزیری
9786001551185
418
چهارم
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب مروری جامع بر ژنتیک نجات مهدیه عبارتند از : 

 

فصل1: قوانین مندل، روابط بین آلل و ژن ها

  -آمیزش های تری و تتراهیبرید

  -اپیستازی

  -تشخیص خالص بودن یک ژنوتیپ

  - ...

 

فصل2: چرخه سلولی، تقسیم و سازمان بندی ژنوم

  -سیکل سلولی

  -تقسیم میتوز

  -سلول های جنسی در انسان

  - ...

 

فصل3: مواد ژنتیکی

  -ساختمان اسیدهای نوکلئیک

  -همانندسازی DNA

  -پردازش RNA

  - ...

 

فصل4: تنظیم بیان ژن

  -ساختمان ایترون

  -فازهای اینترون

  -دنباله گذاری Poly A

  - ...

 

فصل5: ترمیم و جهش

  -آسیب DNA

  -ترمیم DNA

  -انواع دسته بندی جهش ها

  - ...

 

فصل6: تکنیک های شناسایی جهش

  -استخراج و جداسازی مولکول های DNA

  -الکتروفورز و انواع آن

  -تعیین توالی DNA

  - ...

 

فصل7: تعیین نقش ژنی

  -کراسینگ اور و پیوستگی (Linkage) ژن ها

  -شناسایی ساختار، بیان و عملکرد ژن ها

  -غربالگری بیان پروتئین

  - ...

 

فصل8: الگوهای وراثتی

  -صفات تک ژنی

  -وراثت وابسته به جنس

  -موزائیسم

  - ...

 

فصل9: سیتوژنتیک

  -کشت سلول

  -اجزاء کروموزوم

  -انواع کروموزوم

  - ...

 

فصل10 : اختلالات چند عاملی و دیسمورفولوژی

  -آنومالی های اندام ها

  -دیسموفولوژی

  -آنامولی های اندام

  - ...

 

فصل11: تکوین، تشخیص پیش از تولد و مشاوره ژنتیک

  -سلول های بنیادی

  -مراحل مشاوره ژنتیک

  -اندیکاسیون های مشاوره ژنتیک

  - ...

 

فصل12: ژنتیک جمعیت و تکامل

  -قانون هاردی - واینبرگ

  -فرگشت

  -گونه زایی

  - ...

 

فصل13: ژنتیک ایمنی

  -القاء و تنظیم CSR

  -جهش بالای سوماتیک

  -ایمونوگلوبین ها

  - ...

 

فصل14: ژنتیک سرطان

  -آپوپتوز

  -علل سرطان

  -انکوژن ها

  - ...

 

فصل15: مهندسی ژنتیک

  -آنزیم های مهندسی ژنتیک

  -نامگذاری آنزیم های محدودگر

  -ژن درمانی

  - ...

 

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید