در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

سیتوژنتیک پزشکی گاردنر (ناهنجاری های کروموزومی و مشاوره ژنتیک)

کدمحصول : 4780
9786007939635
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1151 g
قیــمت محصول :
2,000,000 ﷼
1,740,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

روبرت گاردنر، گرنت سادرلند لیندا شافر
ابن سینا
علی ذکری ، فاطمه علیزاده ، فاطمه یازرلو، مونا انتظام، تموچین محرمی
وزیری
9786007939635
696
اول
سیاه و سفید
4th 2015
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب سیتوژنتیک گاردنر (ناهنجاری های کروموزومی و مشاوره ژنتیک) عبارتند از : 

 

بخش اول: مفاهیم اولیه

فصل 1: مبانی سایتوژنتیک پزشکی

فصل 2: آنالیز کروموزومی

فصل 3: منشا و نتایج مربوط به پاتولوژی کروموزوم

فصل 4: استنتاج, محاسبه و استفاده از عدد ریسک

 

بخش دوم : پدر مادر با یک ناهنجاری کروموزومی 

فصل 5: ترانسلوکاسیون متقابل اتوزومی

فصل 6: ترانسلوکاسیون های کروموزوم جنسی

فصل 7: ترانسلوکاسیون های رابرت سونین

فصل 8: شکافت سانترومر, ایزوکزوموزوم های مکمل, اتصال تلومری, کروموزوم های اضافی متعادل و ...

فصل 9: واژگونی ها

فصل 10: درج شدگی ها

فصل 11: کروموزوم های حلقوی اتوزومی

فصل 12: بازآرایی های پیچیده

فصل 13: آنتیوپلوئیدی مربوط به کروموزوم های جنسی والدینی

فصل 14: آنیوپلوئیدی اتوزومی والدینی

فصل 15: سندرم X شکننده

 

بخش سوم: واریته ها

فصل 16: تنوعات کروموزومی و ناهنجاری بدون علایم و پیامد فنوتیپی

فصل 17: تغییرات تعداد کپی, واریانت های خوش خیم و تغییرات با ارتباط کلینیکی نا مشخص

 

بخش چهارم : پدر مادر سالم با یک کودک ناهنجاری کروموزومی

فصل 18: سندرم داون, سایر آنیوپلوئیدی های کامل و پلی پلوئیدی

فصل 19: بازآرایی های ساختاری

فصل 20: اختلالات کروموزومی مربوط به تکوین جنسیت

فصل 21: سندرم های نا پایداری کروموزومی

 

بخش پنجم : اختلالات همراه با نقش پذیری ژنی نابجا 

فصل 22: دیزومی تک والدی و بیماری های ایمپرینتیگ

 

بخش ششم: نقص در تولید مثل

فصل 23: گامتوژنز و لقاح, از دست رفتن حاملگی و ناباروری

 

بخش هفتم: تشخیص پیش از تولد

فصل 24: مشاوره سن والدینی و غربالگری جهت تریزومی جنین

فصل 25: روش های تشخیص پری ناتال

فصل 26: تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی

فصل 27: ابنورمالی های کروموزومی شناسایی شده در تشخیص پری ناتال

 

بخش هشتم: عوامل مضر

فصل 28: آسیب های ساتوژنتیک ایجاد شده در گناد ها ناشی از مواجه با عوامل خارجی

 

  -ضمائم

  -References

  -نمایه

 

کتاب های مرتبط