در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ایران فارما دستنامه جامع داروهای رسمی ایران همراه با اقدامات بالینی پرستاری

کدمحصول : 0409
iran_pharma_a_comprehensive_handbook_of_irans_official_medicines_along_with_nursing_clinical_procedures
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
604 g
قیــمت محصول :
3,500,000 ﷼
3,045,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

سعیدشهراز، طاهره غازیانی، سید حمید خوئی
طبیب تیمورزاده
پالتویی
9786002389633
1092
اول
دو رنگ
پنجم
صحافی شده

توضیحات این محصول

فهرست مطالب کتاب ایران فارما دستنامه جامع داروهای رسمی ایران همراه با اقدامی بالینی پرستاری :

بخش 1 : داروهای ژنریک

بخش 2 : ضمائم

   ضمیمه 1 : روش های تجویز دارو

   ضمیمه 2 : برنامه گسترش ایمن سازی

   ضمیمه 3 : تخمین میزان انرژی مورد نیاز افراد

   ضمیمه 4 : انرژی دریافتی قابل توصیه بر حسب سن

   ضمیمه 5 : تبدیل میلی گرم به میلی اکی والان و محاسبه اسمولالیته سرم

   ضمیمه 6 : جدول معادل سازی واحدها

   ضمیمه 7 : داروهای بی خطر حاملگی

   ضمیمه 8 : داروهای کاملا ممنون در حاملگی

   ضمیمه 9 : داروهایی که به سرعت از جفت عبور می کنند

   ضمیمه 10 : داروهای نسبتا بی خطر حین شیردهی

   ضمیمه 11 : تخمین میزان سطح بدن بر اساس قد و وزن در اطفال

   ضمیمه 12 : راهنمای تجویز آنتی دوت ها

   ضمیمه 13 : مهارکننده ها و القا کننده های سیتوکروم P450

نمایه داروهای ژنریک (فارسی)

نمایه داروهای ژنریک و تجاری (انگلیسی)

کتاب های مرتبط