در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ترجمه کامل و جامع میکروب شناسی پزشکی مورای 2016

کدمحصول : 2701
untitled-457
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
584 g
قیــمت محصول :
1,900,000 ﷼
1,520,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

پاتریک آر.مورای،کن اس روزنتال،مایکل ا.فالر
خسروی
عباس بهادر،مریم پورحاجی باقر
وزیری
9786002092366
412
دوم
رنگی
هشتم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای عبارتند از : 

 

فصل1-مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل2-میکروبیوم انسان در سلامت و بیماری

فصل3-استریلیزاسیون،ضد عفونی و آنتی سپسیس

فصل4-میکروسکپی و کشت در آزمایشگاه

فصل5-تشخیص های ملکولی

فصل6-تشخیص های سرولوژیک

فصل7-طبقه بندی باکتری ها،ساختار و تکثیر

فصل8-متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

فصل9-مکانیسم های بیماریزای باکتری ها

فصل10-نقش باکتری ها در ایجاد بیماری

فصل11-تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل12-عواملل ضد باکتریایی

فصل13-استافیلوکک و کوکسی های گرم مثبت وابسته

فصل14-استرپتوکک و انتروکک

فصل15-باسیلوس

فصل16-لیستریا و باکتری های گرم مثبت وابسته

فصل17-مایکوباکتریوم و باکتری های اسید-فارست وابسته

فصل18-نیسریا و جنس های وابسته

فصل19-هموفیلوس و باکتری های وابسته

فصل20-انتروباکتریاسیه

فصل21-ویبریو و باکتری های وابسته

فصل22-سودوموناس و باکتری های وابسته

فصل23-کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل24-باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل25-کلستریدیوم

فصل26-باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل27-ترپونما،برولیا و لپتوسپیرا

فصل28-مایکوپلاسما و اوره آپلاسما

فصل29-ریکتزیا،ارلیشیا و باکتری های وابسته 

فصل30-کلامیدیا و کلامیدوفیلا

-نمایه