در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی

کدمحصول : 8126
00215
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
550 g
قیــمت محصول :
4,000,000 ﷼
3,200,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

برومند حسینی، زیرنظر بیژن پارساپور
برای فردا
وزیری
9786001550546
216
سوم
رنگی
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

این کتاب مشتمل بر 18 فصل و در بردارنده 753 تصویر کاملا رنگی می باشد که از ایمنی در آزمایشگاه آغاز شده و بخش های مختلف میکروبیولوژی را در خود جای داده و در نهایت به تکنیک های ملکولی می پردازد و در آن تصاویر میکروسکوپی با کیفیتی از عوامل مختلف بیماریزای انسانی شامل ویروس ها، قارچ ها،انگل ها، باکتری ها و... آمده است که به متخصصین علوم آزمایشگاهی، میکروبیولوژیست ها و کسانی که به نحوی با میکروبیولوژی تشخیصی سر و کار دارند کمک های ارزنده ای خواهد نمود و شناسایی میکروارگانیسم ها را برایشان سهولت خواهد بخشید.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : ایمنی در آزمایشگاه

فصل دوم : وسایل نمونه گیری

فصل سوم : آماده سازی نمونه

فصل چهارم : رنگ آمیزی گرم

فصل پنجم : میکروکوکاسه

فصل ششم : استرپتوکوکاسه

فصل هفتم : باسیل های گرم مثبت هوازی و اکتینومیسس

فصل هشتم : انتروباکتریاسه

فصل نهم : سایر میکروارگانیسم های گرم منفی

فصل دهم : باکتری های بی هوازی

فصل یازدهم : مایکوباکتریا

فصل دوازدهم :پاتوژن های میکروبی که توسط کشت بافت یا سایر روش های ویژه جداسازی و شناسایی شده اند

فصل سیزدهم : آزمایش حساسیت مواد ضد میکروبی

فصل چهاردهم : قارچ شناسی

فصل پانزدهم : انگل شناسی

فصل شانزدهم : ویروس شناسی

فصل هفدهم : ایمنوسرولوژی

فصل هجدهم : تکنیک های مولکولی

کتاب های مرتبط