در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مجموعه کامل 2 جلدی کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام 2018

کدمحصول : p0030
23202945
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1500 g
قیــمت محصول :
7,000,000 ﷼
5,824,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

David Gardner
حیدری
سعید امانپور،معصومه دهقان طرزجانی، سعید عزیزاللهی، زهرا خسروی، منصوره رجبی، زهرا رشیدی، علی طالبی
رحلی
اول
رنگی
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

 

فهرست کتاب کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام 2018 جلد اول عبارتند از :  

 

فصل1: دستورالعمل های جدید برای طراحی آزمایشکه ART

فصل2: کنترل کیفی

فصل3: آزمایشگاه تکنیک های کمک باروری

فصل4: ارزیابی اسپرم

فصل5: تکنیک های آماده سازی اسپرم

فصل6: ارزیابی کروماتین اسپرم

فصل7: جمع آوری اووسیت و انتخاب اوسیت مناسب

فصل8: آماده سازی و ارزیابی تخمک ها جهت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

فصل9: روش های پیشرفته برای انتخاب اسپرم در تزریق درون سیتوپلاسمیک اسپرم

فصل10: کاربرد بلوغ آزمایشگاهی در محیط درمانی

فصل11: تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

فصل12: Assisted Hatching

فصل13: روش های بیوپسی جنین انسان

فصل14: کمک به فعال سازی تخمک

فصل15: آنالیز لقاح

فصل16: سیستم های کشت جنین انسان

فصل17: ارزیابی کیفیت جنین: آنالیز مورفولوژی  فیزیولوژی

فصل18: ارزیابی کیفیت جنین

فصل19: ارزیابی کیفیت جنین بر اساس مطالعات پروتئومیک

فصل20: انجماد کنترل شده تخمک انسان

فصل21: تخمک انسان

فصل22: انجماد آهسته

فصل23: انجماد شیشه ای جنین انسان

فصل24: مدیریت بانک تخمک 

فصل25: ناباروری شدید با فاکتور مردانه

فصل26: نمونه برداری از جسم قطبی و کاربرد بالینی آن

فصل27: تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای ناباروری

فصل28: تجزیه و تحلیل ژنتیکی جنین

فصل29: تشخیص پذیرش آندومتر و گفتگو آندومتر و رحم

فصل30: گامتهای مصنوعی

فصل31: میکروفلوئیدها در فن آوری های کمک باروری

فصل32: ملاحظات اپی ژنتیکی در جنین پستانداران قبل از لانه گزینی

 

 

فهرست کتاب کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام 2018 جلد دوم عبارتند از :  

 

فصل33: مدیریت کیفیت در طب تولیدمثل

فصل34: سبک زندگی، پیش آبستنی و باروری

فصل35: محیط و تولیدمثل

فصل36: اندیکاسیون های درمان لقاح آزمایشگاهی

فصل37: ارزیابی اولیه زوج نابارور

فصل38: آزمایشات پیش بینی کننده ذخیره تخمدانی

فصل39: داروهای مورداستفاده برای تحریک تخمدان

فصل40: نقش هورمون تحریکی فولیکول و هورمون لوتئینیزان در تحریک تخمدانی

فصل41: ویژگی های اندوکرین سیکل های کمک باروری (ART)

فصل42: استفاده از آکونیست های GnRH و کارایی IVF

فصل43: آنتاگونیست های آزادکننده هورمون GnRH در تحریک تخم گذاری برای IVF

فصل44: تریگر با آگونیست GnRH

فصل45: تجزیه IVF

فصل46: استفاده از بیومارکرهای ذخیره تخمدانی برای مناسب سازی تحریک تخمدان در بارورسازی آزمایشگاهی IVF

فصل47: کنترل پاسخ تخمدانی در اقدامات کمک باروری

فصل48: جمع آوری تخمک

فصل49: حمایت فاز لوتئال در فناوری کمک باروری

فصل50: استراتژیهای درمانی در کمک به باروری بیماران با پاسخ ضعیف

فصل51: شکست مکرر لانه گزینی

فصل52: سونوگرافی در روش های کمک گزینی

فصل53: تکنیکهای بازیابی اسپرم

فصل54: آماده سازی و ذخیره اسپرم

فصل55: روش های انتقال جنین

فصل56: رژیم های آمادگی آندومتر برای انتقال جنین فریز شده

فصل57: بیهوشی برای لقاح آزمایشگاهی 

فصل58: ملاحظات طبی انتقال یک جنین

فصل59: اندومتریوز و تکنولوژی کمک باروری

فصل60: تخمدان پلی کیستیک و تکنولوژی و تکنولوژی کمک باروری

فصل61: مدیریت هیدروسالپنکس

فصل62: استراتژی حفظ باروری

فصل63: پیوند رحم

فصل64: بیماری ویروسی و فناوری کمک باروری

فصل65: سندروم تخمدان بیش از حد تحریک شده

فصل66: خونریزی - عفونت شدید لگنی و حاملگی نا به جا

فصل67: حاملگی چندقلویی یا تروژنیک؛ خطر فناوری کمک باروری

فصل68: اهدای تخمک و جنین

فصل69: جایگزینی بارداری (رحم جایگزین)

فصل70: نقش راهگشای هماهنگ کننده (پرستار)

فصل71: حمایت های بیمار در برنامه های کمک باروری

فصل72: ارتباط میان استرس و نتایح لقاح آزمایشگاهی

فصل73: تاثیر هوامل قانون گذاری و اجتماعی اقتصادی در دسترسی به تکنیک های کمک باروری در جهان

فصل74: چشم انداز مذهبی در تولیدمثل بشر

فصل75: مدیریت ایمنی و خطر درمان در تکنولوژی کمک باروری

 

 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید