در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 باکتری شناسی بهادر

کدمحصول : 1285
9786004894522
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
580 g
قیــمت محصول :
3,480,000 ﷼
2,784,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

پاتریک آر. مورای
حیدری
عباس بهادر، مریم پور حاجی باقر
وزیری
9786004894522
387
دوم
رنگی
نهم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرست کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 باکتری شناسی عمومی و اختصاصی :

بخش اول : مقدمه

فصل 1 : مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل 2 : میکروبیوم انسان در سلامتی و بیماری

فصل 3 : استریلیزاسیون، ضد عفونی و گند زدایی

بخش دوم : اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی

فصل 4 : اصول و کاربرد های میکروسکوپی و کشت در شرایط آزمایشگاه

فصل 5 : تشخیص مولکولی

فصل 6 : تشخیص سرولوژیکی

بخش سوم : مفاهیم اصلی در پاسخ ایمنی

فصل 7 : پاسخ های ایمنی در برابر عوامل عفونی

فصل 8 : واکسن های ضد میکروبی

بخش چهارم : باکتری شناسی

فصل 9 : رده بندی، ساختار و تکثیر باکتری ها

فصل 10 : متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

فصل 11 : مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

فصل 12 : نقش باکتری ها در بیماری

فصل 13 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل 14 : عوامل ضد باکتریایی

فصل 15 : استافیلوکوکوس و کوکسی های گرم مثبت وابسته

فصل 16 : استرپتوکوکوس و انتروکوکوس

فصل 17 : باسیلوس

فصل 18 : لیستریا و باکتری های گرم مثبت مهم

فصل 19 : مایکوباکتریوم و باکتری های اسیدفاست وابسته

فصل 20 : نایسریا و جنس های وابسته

فصل 21 : هموفیلوس و باکتری های وابسته

فصل 22 : انتروباکتریاسیه

فصل 23 : ویبریو و باکتری های وابسته

فصل 24 : پسودوموناس و باکتری های وابسته

فصل 25 : کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل 26 : باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل 27 : کلستریدیوم

فصل 28 : باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل 29 : ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا

فصل 30 : مایکوپلاسما

فصل 31 : ریکتزیا ارلیشیا و باکتری های وابسته

فصل 32 : کلامیدیا