در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مبانی شیمی تجزیه اسکوگ جلد اول

کدمحصول : 3159
9786003080942
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1350 g
قیــمت محصول :
3,100,000 ﷼
3,038,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

داگلاس اسکوگ، دانلد وست، جیمز هالر، استنلی کروچ
دانش نگار
محمد ربانی، فرزانه شمیرانی، ابراهیم عامل محرابی
رحلی
9786003080942
444
چهارم
سیاه و سفید
نهم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرست کتاب مبانی شیمی تجزیه اسکوگ جلد اول :

فصل 1: ماهیت شیمی تجزیه

بخش اول : ابزارهای شیمی تجزیه

فصل 2: مواد شیمیایی، دستگاه ها و عملیات ها در شیمی تجزیه

فصل 3: استفاده از برنامه های صفحه گسترده در شیمی تجزیه

فصل 4: محاسبات مورد استفاده در شیمه تجزیه

فصل 5: خطا در تجزیه های شیمیایی

فصل 6: خطاهای تصادفی در شیمه تجزیه

فصل 7: ارزیابی داده های آماری

فصل 8: نمونه برداری، استانداردسازی و درجه بندی

بخش دوم : تعادل های شیمیایی

فصل 9: محلول های آبی و فعالیت شیمیایی

فصل 10: اثر الکترولیت ها بر تعادلات شیمیایی

فصل 11: حل مسائل تعادل برای سیستم های پیچیده

بخش سوم : روش های کلاسیک تجزیه

فصل 12: روش های وزنی تجزیه

فصل 13: روش های تیتراسیون در شیمه تجزیه

فصل 14: اصول تیتراسیون های خنثی شدن

فصل 15: سیستم های پیچیده اسید/باز

فصل 16: کاربردهای تیتراسیون خنثی شدن

فصل 17: تیتراسیون ها و واکنش های تشکیل رسوب و کمپلکس