در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ترجمه کامل میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ابن سینا

کدمحصول : 8462
4_618238467
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
2500 g
قیــمت محصول :
4,000,000 ﷼
3,600,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

پاتریک آر. مورای، کنت اس. روزنتال، مایکل ا. فالر
ابن سینا
بهاره فلاح، کسری حمدی، علی برادران عطار مقدم، امیر قائمی، بهاره فلاح، آیلار صباغی
وزیری
9786226889964
1208
اول
سیاه و سفید
نهم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

ترجمه کامل ویرایش نهم کتاب میکروب شناسی مورای 2021 Medical Microbiology در دو جلد شامل (باکتری شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی) که از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجعی جهت تدریس برای گروه مختلف پزشکی، علوم پایه پزشکی و نیز آزمون های مقاطع مختلف شامل دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی و ارتقاء معرفی شده است.

 

فهرست جلد اول : 

بخش اول- مقدمه

فصل 1 : مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل 2 : میکروبیوم انسانی در سلامتی و بیماری

فصل 3 : استریلیزاسیون، ضد عفونی و گند زدایی

بخش دوم- جنبه های کلی تشخیص آزمایشگاهی

فصل 4 : میکروسکوپی و کشت در شرایط آزمایشگاهی

فصل 5 : تشخیص مولکولی

فصل 6 : تشخیص سرولوژیکی

بخش سوم- اصول پایه در پاسخ ایمنی

فصل 7 :اجزای پاسخ های حفاظتی میزبان

فصل 8 : پاسخ های ذاتی میزبان

فصل 9 : پاسخ های ایمنی اختصاصی آنتی ژ

فصل 10 : پاسخ های ایمنی اختصاصی آنتی ژن

فصل 11 : واکسن های ضد میکروبی

بخش چهارم- باکتری شناسی

فصل 12 : رده بندی، ساختار و تکثیر باکتری ها

فصل 13 : متابولیسم باکتری ها و ژنتیک

فصل 14 : مکانیسم پبیماری زایی باکتری ها

فصل 12 : نقش باکتری ها در ایجاد بیماری

فصل 16 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل 17 : عوامل ضد باکتریایی

فصل 18 : استافیلوکوک و کوکسی های گرم مثبت مرتبط

فصل 19 : استرپتوکک و انتروکک

فصل 20 : باسیلوس

فصل 21 : لیستریا و باکتری های گرم مثبت مهم

فصل 22 : مایکوباکتریوم و باکتری های اسیدفاست مرتبط

فصل 23 : نایسریا و جنس های مرتبط

فصل 24 : هموفیلوس و باکتری های مرتبط

فصل 25 : انتروباکتریاسیه

فصل 26 : ویبریو و باکتری های مرتبط

فصل 27 : سودوموناس و باکتری های مرتبط

فصل 28 : کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل 29 : باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل 30 : کلستریدیوم

فصل 31 : باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل 32 : ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا

فصل 33 : مایکوپلاسما

فصل 34 : ریکتزیا ارلیشیا و باکتری های مرتبط

فصل 35 : کلامیدیا

 

فهرست جلد دوم : 

بخش پنجم- ویروس شناسی

فصل 36 : طبقه بندی، ساختمان و تکثیر ویروسی

فصل 37 : مکانیسم های پاتوژنز ویروسی

فصل 38 : نقش ویروس ها در بیماری

فصل 39 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی

فصل 40 : عوامل ضد ویروسی و کنترل عفونت

فصل 41 : پاپیلوما ویروس ها و پولیوماویروس ها

فصل 42 : آدنو ویروس ها

فصل 43 : هرپس ویروس های انسانی

فصل 44 : پاکس ویروس ها

فصل 45 : پاروویروس ها

فصل 46 : پیکورناویروس ها

فصل 47 : کوروناویروس ها و نوروویروس ها

فصل 48 : پارامیکسوویروس ها

فصل 49 : ارتومیکسوویروس ها

فصل 50 : رابدوویروس ها، فیلوویروس ها و برونوویروس ها

فصل 51 : رئوویروس ها

فصل 52 : توگاویروس ها و فلاوی ویروس ها

فصل 53 : بونیاویریده و آرناویریده

فصل 54 : رتروویروس ها

فصل 55 : ویروس های هپاتیت

فصل 55 : بیماری های پریون

بخش ششم- قارچ شناسی

فصل 57 : طبقه بندی، ساختار و تکثیر قارچ ها

فصل 58 : پاتوژنز بیماری قارچی

فصل 59 : نقش قارچ ها در بیماری

فصل 60 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قارچی

فصل 61 : عوامل ضد قارچی

فصل 62 : بیماری های قارچی سطحی و جلدی

فصل 63 : بیماری های قارچی زیر جلدی

فصل 64 : فونت های قارچی سیستمیک ناشی از قارچ های دوشکلی

فصل 65 : عفونت های قارچی فرصت طلب

فصل 66 : عفونت های قارچی و شبه قارچی غیرمعمول یا با عامل نامعین

بخش هفتم- انگل شناسی

فصل 67 : طبقه بندی، ساختار و تکثیر

فصل 68 : پاتوژنز بیماری های انگلی

فصل 69 : نقش انگل ها در بیماری

فصل 70 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری انگلی

فصل 71 : عوامل ضد انگلی

فصل 72 : پروتوزوآهای رودهای و ادراری-تناسلی

فصل 73 : پروتوزوآهای خون و بافت

فصل 74 : نماتودها

فصل 75 : ترماتودها

فصل 76 : سستودها

فصل 77 : آرتروپودها

 

 

 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید