در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

یادگیری آسان جداول برانوالد 2022

کدمحصول : 2281
---2022----
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
420 g
قیــمت محصول :
3,800,000 ﷼
2,964,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

مهرنوش بختیاری
آرتین طب
وزیری
9786222932817
280
اول
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

مختصری از کتاب  یادگیری آسان جداول برانوالد 2022

فهرست

فصل2: Global Burden of Cardiovascular Disease

فصل4: Clinical Trials in Cardiovascular Medicine

فصل7:Applications of Genetics to Cardiovascular Medicine

فصل9:Principles of Drug Therapeutics Pharmacogenomics and Biologics

فصل10:Biomarkers and Use in Precision Medicine

فصل13:History and Physical Examination an Evidence-Based Approach 

فصل14:Electrocardiography

فصل15:Exercise Physiology and Exercise Electrocardiographic testing 

فصل16:Echocardiography

فصل18:Nuclear Cardiology 

فصل20:Cardiac Computed Tomography

فصل21:Coronary Angiography and Intravascular Imaging

فصل22:Invasive hemodynamic Diagnosis of Cardiac Disease

فصل23:Anesthesia and noncardiac Surgery in Patient with Heart Disease 

فصل25: Primary Prevention of Cardiorascular Disease

فصل26:Systemic Hypertension : Mechanisms, Diagnosis and Treatment 

فصل27:Lipoprotein Disorder and Cardiovascular Disease

فصل28:Cardiovascular Disease Risk of Nicotine and tabacco products

فصل30:Obesity: Medical and Surgical Management

فصل31:Diabetes and the cardiovascular system

فصل33:Comprehensive Cardiac Rehabilitation 

فصل35:Approach to the Patient with Chest Pain

فصل36:Coronary Blood Flow and Myocardial Ischemia :

فصل37:ST-Elevation Myocardial Infraction: Pathophysiology and Clinical Evalution 

فصل38:ST Elevation Myocardial Infarction; Management 

فصل39:ST Elevation Acute Coronary Syndrom

فصل40:Stable Ischemic Heart Disease

فصل42:Disease of the Aorta 

فصل43:Peripheral Artery Disease

فصل44:Treatment of Noncoronary obstructive Vascular Disease 

فصل45:Prevention and Menagement of Ischemic Stroke

فصل46:Mechanisms of Cardiac Contraction and Relaxation 

فصل47:Pathophysiology of Heart Failure 

فصل48:Approach to the Patient with Heart Failure 

فصل49:Diagnosis and management of Acute llcart Failure

فصل50:Management of Ileart Failure Patient with Reduced Ejection Fraction 

فصل51:Heart Failure with Preserved and Mildly Reduced Ejection Fraction 

فصل52:The Dilated Restrictive and Infiltrative Cardimyopathies

فصل53:Cardiac Amyloidosis

فصل54:Hypertrophic Cardiomyopathy

فصل55: Myocarditis

فصل56:Cardio-Oncology: Managing Cardiotoxic Efects of Cancer Therapies 

فصل57:Cardio Oncology: Approach to the Patient

فصل58:Device for Moritoring and Managing Heart Failure 

فصل59:Mechanical Circulatory Support

فصل60:Cardiac transplantations

فصل61:Approach to patient with cardiac Arrhythmiass

فصل62:Mechanisms of cardiac Arrhythmias

فصل63:Therapy for Cardiac Arrhythmias

فصل64:Supraventricular tachycardias

فصل65:Ventricular Arrhythmias

فصل67:Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators

فصل69:Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death

فصل70:Hypotension and Syncop 

فصل71:Aortic Valve stenosis 

فصل72:Aortic Regurgitation

فصل73:Transcatheter Aortic Valve Replacement 

 فصل74:Mfitral Stenosis

فصل75:Mitral Regurgitation

فصل76:Tricuspid, Pulmonic, and Multivalvular Disease 

فصل77: Prosthetic Heart Valves

فصل79:Infectious Endocarditic and Infections of Indwelling Device

فصل80:Rheu Vatic Fevere

فصل81: Congenital Heart Disease in Adolescent and adult

فصل82:Cardiovascular Abnormalities in HIV infected Individuals

فصل85:Pericardial Diseases 

فصل86:Pulmonary Embolism and Deep Vein

فصل87:Pulmonary Hypertension 

فصل88:Sleep Disordered Breathing and Cardiac Disease 

فصل89:Cardiovascular Disease in Older adults

فصل90:Cardiovascular Disease in Women 

فصل91:Pregnancy and I leart Disease 

فصل92:Heart Disease in Racially and Ethnically Diverse Population

فصل93:Endemic and Pandemic Viral Illnesses and Cardiovascular Disease: influenza and Covid-19

فصل94:Hemostasis, Thrombosis, Fibronolysis and Cardiovascular Disease

فصل95:Endocrine disorders and cardioruscular Disease

فصل96:Rheumatic Disease and Cardiovascular System 

فصل97:Tumors Affecting the Cardiovascular System

فصل98:Psychiatric and Psychosocial Aspects of Cardiovascular Disease 

فصل99:Neuromuscular Disorders and Cardiovascular Disease

فصل100:Interface Between Renal Discase and Cardiovascular Illness

فصل101:Cardiovascular Manifestations of Autonomic Disorders 

شما می توانید کلیه ی کتاب های انتشارات آرتین طب را از سایت بوک طب تهیه نمایید . 

برای مشاهده و خرید کتاب ترجمه کامل ارتوپدی کودکان تاچیان 2022 جلد اول کلیک کنید. 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید