در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی)

کدمحصول : 3401
d8a2d8b2d985d988d986d987d8a7db8c-d8b1d988d8a7d986db8cd88cdaafd986d8acdb8c-2
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
800 g
قیــمت محصول :
2,000,000 ﷼
1,800,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

حمزه گنجی
ساوالان
وزیری
9789647609036
564
چهارم
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

مختصری از کتاب آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی) به تالیف حمزه گجی 

فهرست

فهرست

مقدمه

فصل اول : تاريخچه آزمونها

قبل از قرن 19

ظهور روان شناسی آزمايشی

اثر فرانسيس گالتون

آزمون های روانی جيمز مك كين كتل

آزمون های تحصيلی

شروع واقعی آزمونهای روانی

ادامه دهندگان

آزمون های گروهی

گرايش به تحليل عاملی

آزمون های شخصيت

جامعه سنجي

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل دوم : زمينه های كاربردی

دو هدف عمده آزمون ها

زمينه تحصيلی

زمينه شغلی

زمينه نظامی

كودكان نابهنجار و بزهكار

آزمونها و كلينيک پزشكی

ساير زمينه های كاربردی

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل سوم : ويژگي های آزمون ها

تعريف آزمون روانی

ويژگي های اصلی آزمون

روايی ( Validity  )

هنجاريابی يا درجه بندی

پايايی يا ثبات ( Reliability  )

استاندارد بودن

ويژگی های فرعی آزمون

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل چهارم : بيان نتايج آزمونها

لزوم نمره گذاری عينی

اطلاعات كاملا كمی

هنجارهای رشد ذهنی

ضريب هوشی

ارزيابی هوش بزرگسالان

نقد ضريب هوشی

ساير هنجارهای ذهنی

كاربرد هنجار سنی در تعليم و تربيت

شاخص های آماری

ارزيابي كيفيات

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل پنجم : نيمرخهای روانی

شرايط لازم

نيمرخهای فردی

پراكندگی روانی

چند نمونه از نيمرخ های روانی

تفسير نيمرخ ها

خلاصه فصل

خودآزمايي

فصل ششم : درجه يندی آزمون ها

محاسبه ميانگين

محاسبه انحراف استاندارد

محاسبه نمرات استاندارد

تبديل نمرات استاندارد به يك مقياس ديگر

ضريب همبستگی

تهيه آزمون ها

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل هفتم : نقد آزمون ها

آيا ميتوان روان را اندازه گرفت ؟

انتقادهای معمولی

انتقادهای سياسی

افشاي آزمونها

امتحانات سنتی و آزمونها

مشاغل و آزمونها

آزمونها و كودكان مسئله ساز

محدوديتهای آزمونها

اثر عوامل ذهنی

خطاهای ارادی

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل هشتم : اجرای آزمونها

صلاحيت اجراكننده

زمان اجرای آزمون

مدت اجرای آزمون

محل اجرای آزمون

نگرش آزماينده

تيپهای آزمودنی ها

دستورالعملها

كنترل كار آزمودنی

آزمونهای گروهی

مشاهده

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل نهم : طبقه بندی كلی آزمون ها

ديدگاه های مختلف

آزمون های كارايی و آزمون های شخصيت

آزمون های سني و آزمون های استعداد

آزمون های فردی و آزمون های گروهی

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل دهم : ازمونهای روانی كارايی – آزمونهای هوشی كلي

تمايز بين آزمونها

هوش كلي

الف : ماهيت

ب : جنبه های مورد مطالعه روان شناسان

ج : ساخت هوش

د : توزيع هوش

مقياسهای رشد ذهنی

الف : مقياس بينه – سيمون تاريخچه وماهيت

ب : نقد مقياس بينه – سيمون

ج : ترجمه ها و انطباقها

د : مقياس استنفورد – بينه

ه : آزمونهای كودكان و آزمون های بزرگسالان

خلاصه فصل

خودآزمايي

فصل يازدهم : آزمونهای فردی هوش

مجموعه های ناهمگن

الف : مقياس هوشی و كسلر برای كودكان

ب : مقياس هوشی و كسلر برای بزرگسالان

مجموعه های همگن

ب : مقياسهای غير كلامی

آزمونهايی هوش كلی غير كلامی

آزمونهايی كه به كودكان خردسال اختصاص دارند

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل دوازدهم : آزمونهای گروهی هوش

آزمونهای گروهی ارتش امريكا

ساير آزمون های گروهی توانايی هایی ذهنی

الف : آزمون های گروهی كلامی هوش

ب : ازمون های گروهی غير كلامی هوش

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل سيزدهم : آزمون هایی تحليلی كارايی

مفهوم تحليل

آزمون های كنش های ذهنی مجزا

الف : آزمون های دقت

ب : آزمون های حافظه

ج : ساير آزمون های كنش های ذهنی مجزا

اندازه تحليلی هوش

مجموعه های عاملی

الف : آزمون های استعدادهای اوليه ترستون

ب : ساير آزمون های عاملي

آزمون های استعدادهای اختصاصي

آزمون های استعدادهای هنری

آزمون های تفكر مفهومی 

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل چهاردهم : آزمون های شخصيت

كليات

اهميت تشخيص شخصيت

آزمون های تحليلي شخصيت

الف : روشهای مشاهده

ب : پرسشنامه ها

آزمونهای عيني شخصيت

فنون جامعه سنجی

خلاصه فصل

خودآزمايی

فصل پانزدهم : دنباله آرمون های شخصيت

آزمونهای تركيبی يا فرافكن

طبقه بندی

الف : روش های سازمانی

ب : روش های ساختی

ج : روشهای تفسيری

د : روشهای پالايشی ( تخليه ای )

ه : روشهای انكساری

چند آزمون فرافكن

الف : آزمون زور شاخ

ب : آزمون اندريافت موضوع TAT

ج : آزمون ناكامی روزنزوايگ برای بزرگسالان

د : آزمون ناكامی روزنزوايگ برای كودكان

خلاصه فصل

خودآزمايی

بخش سوم : پيوستها

پيوست 1 : آزمون آدمك گوديناف براي كودكان 3 تا 13 سال

شما می توانید کلیه ی کتاب های انتشارات ساوالان را  از سایت بوک طب تهیه نمایید .


برای مشاهده و خرید کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول از لقاح تا کودکی کلیک کنید.

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید