تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%241,200 ﷼ قیــمت محصول :
درسنامه عفونت در دندانپزشکی 4912

-10%126,000 ﷼ قیــمت محصول :
آموزش گام به گام درمان ریشه دندان 74

-10%288,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان 2013 88

-10%342,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب جراحی دهان فک و صورت 174
موجود نمي باشد

-10%313,200 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2139

-10%331,200 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب اصول و تکنیک های رایج ارتودنسی گریبر 313

-10%324,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب بیماری های دهان برکت 2015 3332
موجود نمي باشد

-10%252,000 ﷼ قیــمت محصول :
DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت وفارو 2014 2987
موجود نمي باشد

-10%133,200 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب دندانپزشکی کودکان 3477

-10%288,000 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه سوالات ارتودنسی نوین پروفیت DSQ2013 5168

-10%198,000 ﷼ قیــمت محصول :
پروتزهای کامل اوردنچر 1127

-10%115,200 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1396 5225

-10%115,200 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1395 5009

-10%268,200 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 5آزمون 2152
موجود نمي باشد

-10%612,000 ﷼ قیــمت محصول :
مرجع بی حسی موضعی مالامد 2013 197
موجود نمي باشد

-10%612,000 ﷼ قیــمت محصول :
علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 2013 1498
موجود نمي باشد

-10%252,000 ﷼ قیــمت محصول :
گام به گام با پروتز پارسیل 646

-10%342,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 2296

-10%331,200 ﷼ قیــمت محصول :
مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسیMRI 4313

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
همه گیرشناسی کاربردی 2949

-10%342,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه کتاب اصول دندانپزشکی ترمیمی سامیت 2013 1833

-10%135,000 ﷼ قیــمت محصول :
پژوهش برمبنای مشکل محوری 2485

-10%144,000 ﷼ قیــمت محصول :
گام به گام باساخت پلاک های ارتودنسی 258

-10%378,000 ﷼ قیــمت محصول :
BDQسوالات بوردوارتقاءودستیاری پریودنتولوژی91-95 5020

-10%342,000 ﷼ قیــمت محصول :
BDQسوالات بوردوارتقاءدندان پزشکی کودکان90-95 5146

-10%1,512,000 ﷼ قیــمت محصول :
پروتز های ایمپلنت دندانی میش جلد اول 4915

نتایج 1 تا 32 از کل 59 نتیجه