تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%378,000 ﷼ قیــمت محصول :
آنالیز عملی ادرار به زبان ساده 196

-10%395,820 ﷼ قیــمت محصول :
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 828

-10%252,000 ﷼ قیــمت محصول :
اطلس میکروبیولوژی پزشکی 4369

-10%450,000 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جامع تفسیرتستهای آزمایشگاهی تتا 209

-10%711,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه دروس درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی 517

-10%891,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 557

-10%711,000 ﷼ قیــمت محصول :
بانک سوالات درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی 518

-10%144,000 ﷼ قیــمت محصول :
کاربرد عملی مبانی pcr 5159

-10%112,500 ﷼ قیــمت محصول :
تجهیزات آزمایشگاهی 594

-10%80,100 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیر تستهای آزمایشگاهی 144

-10%152,100 ﷼ قیــمت محصول :
اصول عملی آزمایشگاه میکروب شناسی 5003

-10%134,100 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی 2242

-10%612,000 ﷼ قیــمت محصول :
واکنش زنجیره ای پلیمر از(PCR) 4339

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
مدیریت کیفیت در بیوشیمی 4801

-10%269,100 ﷼ قیــمت محصول :
روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی 2253

-10%423,000 ﷼ قیــمت محصول :
آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی 1173

-10%71,100 ﷼ قیــمت محصول :
pcrاصول انواع و کاربردها 2275

-10%342,000 ﷼ قیــمت محصول :
تکنیکها وتشخیصهای آزمایشگاهی 960

-10%405,000 ﷼ قیــمت محصول :
مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی 4394

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR 3872

-10%135,000 ﷼ قیــمت محصول :
ادرار و دیگر مایعات بدن ، هنری دیویدسون 2017 4767

-10%396,000 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیربالینی آزمایش های پزشکی 484

-10%360,000 ﷼ قیــمت محصول :
اطلس جامع خون شناسی 5352

-10%53,550 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای آزمایش های بالینی وتشخیص های افتراقیPFC 5334

-10%382,500 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران خدام 415

نتایج 1 تا 32 از کل 45 نتیجه