تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جیبی تشخیص افتراقی چرچیل 4073

-10%125,100 ﷼ قیــمت محصول :
پرکاربردترین داروها 5004

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
تنها کتاب EKG که نیاز دارید 2015 2919

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
داروشناسی نسخه های رایج 1050

-10%675,000 ﷼ قیــمت محصول :
ORDERاورژانس 1018

-10%63,000 ﷼ قیــمت محصول :
گره های جراحی و تکنیک های بخیه 142

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای تجویز دارو برای پزشکان عمومی 1541

-10%107,100 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جیبی پاتوفیزیولوژی 736

-10%243,000 ﷼ قیــمت محصول :
خواندن الکتروکاردیوگرام فقط در 2ساعت 584

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
صفرتاصد تفسیر نوارقلب 4756

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
خواندن فوری الکترو کاردیوگرام 3099

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
تنها کتاب EKGدر 7 روز 2162

-10%72,000 ﷼ قیــمت محصول :
رویکرد اولیه دربیماری های شایع 4998

-10%53,100 ﷼ قیــمت محصول :
اصول تفسیرگاز های خون شریانی 1684

-10%26,550 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جیبی پزشکان 848

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
بانک اطلاعات داروهای ژنریک ایران 416

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
نسخه نویسی برای پزشکان 5148

-10%358,200 ﷼ قیــمت محصول :
اورژانس های پزشکی در 10دقیقه 2425

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
رویکرد الگوریتمی به تشخیص های شایع پزشکی 1667

-10%360,000 ﷼ قیــمت محصول :
نسخه نویسی بیماری های شایع 5129

-10%107,100 ﷼ قیــمت محصول :
یادگیری آسان گازهای خون شریانی 5028

-10%405,000 ﷼ قیــمت محصول :
درمان شناسی بیماری های عمومی 2141

-10%675,000 ﷼ قیــمت محصول :
معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 3307

-10%90,000 ﷼ قیــمت محصول :
درمان کاربردی بیماریهای شایع داخلی 1769

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
دستنامه طب داخلی ماساچوست 608

-10%171,000 ﷼ قیــمت محصول :
150مسئله الکتروکاردیوگرافی 4752

-10%153,000 ﷼ قیــمت محصول :
تشخیص های شایع پزشکی بارویکردالگوریتمی 1403

نتایج 1 تا 32 از کل 52 نتیجه