در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

ماه رمضان از تابش گرمای خورشید بر سنگریزه گرفته می شود گفته میشود که درآن زمان گرمای خورشید بر زمین حکم فرمایی میکرد ولی از طرف دیگر این نام از اسماء الهی است. این ماه، ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و شب‌های قدر در آن قراردارد. فضیلت ماه رمضان بسیار زیاد و نامحدود است.

فواید ماه رمضان :

1.      از شب اول تا آخر ماه رمضان درهای بهشت باز می شود

2.      درهای جهنم بسته میشود.

3.      در این ماه که ابتدایش شروع نعمت ها و الطاف خداوند است ، وسط آن آمرزش گناهان است

4.      شب قدر در این ماه ارزشش از هزار ماه بیشتر است

5.      شیاطین در بند هستند و نمیتوانند بندگام مخلص خدا را فریب دهند

روزه گرفتن ، دستگاه گوارش انسان را ورزیده می کند همانطور که ورزش کردن بدن انسان را ورزیده میکند ، همچنین روزه گرفتن در این ماه مبارک باعث قوی تر شدن اراده می شود و باعث میشود انسان در برابر هوای نفسانی خود مقاومت کند. علاوه بر بالا رفتن مقاومت انسان در برابر هوای نفسانی ، اراده انسان از همه لحاظ در تحمل سختی ها و مراحل مختلف زندگی افزایش می یابد.

کلیک کنید :

 

 آناتومی عمومی 

 

آناتومی بالینی اسنل جلد دوم اندام