در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

QR خلاصه زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2016

کدمحصول : 4239
vlkn
وضعیت محصول :
غیر فعال
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
850 g
قیــمت محصول :
2,500,000 ﷼
1,975,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

هاروی اف. لودیش
اندیشه رفیع
حسین نعمتی، حمیدرضا سلیمانپور
محمد کرامتی پور
وزیری
9789649876979
403
دوم
رنگی
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرسن کتاب QR خلاصه زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2016:

فصل1:مولکول ها، سلول ها و موجودات مدل

فصل2:ساختار های شیمیایی

فصل3:ساختار و عملکرد پروتئین ها

فصل4:کشت، مشاهده و آشکارسازی سلول ها

فصل5:مکانیسم های اساسی ژنتیک مولکولی

فصل6:تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل7:غشاهای زیستی

فصل8:ژن ها، ژنومیک و کروموزوم ها

فصل9:کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

فصل10:کنترل ژن پس از رونویسی

فصل11:جابجایی یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشا

فصل12:انرژی سلولی

فصل13:حرکت پروتئین ها به درون غشاها و اندامک ها

فصل14:نقل و انتقال وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز

فصل15:انتقال پیام و گیرنده های همراه با G-پروتئین ها

فصل16:مسیر های پیام رسانی که بیان ژن را کنترل می کنند

فصل17:سازمان یابی و حرکت سلولیI(ریزرشته ها)

فصل18:سازمان یابی و حرکت سلولیII(میکروتوبول ها و رشته های حد واسط)

فصل19:چرخه سلولی یوکاریوتی

فصل20:یکپارچه شدن سلول ها در قالب بافت ها

فصل21:سلول های بنیادی، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی

فصل22:سلول های سیستم عصبی

فصل23:ایمونولوژی

فصل24:سرطان

 

کتاب های مرتبط