در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن

کدمحصول : 1678
653261136311632163263623
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
850 g
قیــمت محصول :
3,500,000 ﷼
2,765,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

توماس کری، جیمز دودی، روبرت موری
حیدری
حمید گورابی
وزیری
9786007815038
448
سوم
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن عبارتند از:

فصل 1 : تشعشع

فصل 2 : تولید اشعه ایکس 

فصل 3 : ژنراتورهای اشعه ایکس

فصل 4 : برخورد های اساسی بین اشعه ایکس و ماده 

فصل 5 : تضعیف

فصل 6 : صافی ها

فصل 7 : محدود کننده های دسته اشعه ایکس

فصل 8 : گرید

فصل 9 : صفحات لومی نسانس

فصل 10 : خصوصیات فیزیکی فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت آن

فصل 11 : خصوصیات فتوگرافیک فیلم رادیوگرافی

فصل 12 : فلورسکوپی

فصل 13 : مشاهده و ثبت تصویر فلورسکوپی

فصل 14 : تصویر رادیوگرافی

فصل 15 : عوامل هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی

فصل 16 : رادیوگرافی مقطعی از بدن

فصل 17 : زیرورادیوگرافی

فصل 18 : توموگرافی کامپیوتری

فصل 19 : توموگرافی کامپیوتری

فصل 20 : حفاظت

فصل 21 : رادیوگرافی دیجیتالی

فصل 22 : تشدید مغناطیسی هسته

فصل 23 : تصویرگیری تشدید مغناطیسی