در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

بیوشیمی احسانی

کدمحصول : 3778
471472
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
5 5 2 Product
وزن محــــصول :
1100 g
قیــمت محصول :
4,940,000 ﷼
4,446,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

عبدالوهاب احسانی زنوز، فرشته بهمنی، نسرین فراهانی
پوران پژوهش
وزیری
9789641846345
802
بیست و یکم
سیاه و سفید
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 در چاپ جدید سعی بر آن بوده است که ضمن حفظ مطالب پایه، به کاربردهای بالینی بیوشیمی بیشتر پرداخته شود.برای این منظور کاربردهای بالینی آنزیم ها رابه کتاب اضافه کرده ایم،بخش هورمون ها را گسترش داده ایم، مطالبی را به اختلالات متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپیدها اضافه کرده ایم، بخش های مربوط به بیولوژی مولکولی را به روز ساخته ایم، شکل هایی را اضافه، حذف یا تعویض کرده ایم و در انتهای هر بخش جدیدترین و بهترین سوالات مربوط به آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم را انتخاب و پاسخ های آن ها را توضیح داده ایم.

 

فهرست مطالب :

فصل اول: تعادل اسید و باز و تنظیم PH خون

فصل دوم: کربوهیدرات ها

فصل سوم: ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین‌ها

فصل چهارم: ساختمان لیپیدها

فصل پنجم: ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک

فصل ششم: ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم: بیوانرژتیک

فصل هشتم: فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل نهم: آنزیم‌ها

فصل دهم: کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها

فصل یازدهم: متابولیسم کربوهیدرات‌ها

فصل دوازدهم: متابولیسم لیپیدها

فصل سیزدهم: متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دار

فصل چهاردهم: همانندسازی DNA

فصل پانزدهم: بیان شدن ژن

فصل شانزدهم: بیوسنتز پروتئین

فصل هفدهم: هورمون‌ها

کتاب های مرتبط