در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مجموعه 8 جلدی هنری دیویدسون 2022 اندیشه رفیع

کدمحصول : 4726
8964
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
5100 g
قیــمت محصول :
29,500,000 ﷼
23,305,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

ریچارد مک فرسون , متیو پینکاس
اندیشه رفیع
وزیری
3334
رنگی
بیست و چهارم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرست مجموعه:

آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون 2022

فصل 1 : مفاهیم کلی و موضوعات اجرایی

فصل 2 : بهینه سازی جریان کار و عملکرد آزمایشگاه

فصل 3 : پیش از آنالیز

فصل 4 : اصول دستگاه ها

فصل 5 : اسپکترومتری جرمی و کاربردها

فصل 6 : اتوماسیون آزمایشگاه بالینی

فصل 7 : آزمایش های بر بالین بیمار و آزمایشگاه های مطب پزشکان

فصل 8 : پس از آنالیز انخاذ تصمیمات پزشکی

فصل 9 : تفسیر نتایج آزمایشگاهی

فصل 10 : آمار آزمایشگاهی

فصل 11 : کنترل کیفی

فصل 12 : انفورماتیک آزمایشگاهی بالینی

فصل 13 : مدیریت مالی

فصل 14 : اخلاق در پزشکی آزمایشگاهی

 

بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022

فصل15-ارزیابی عملکرد کلیه،آب،الکترولیت ها و تعدل اسید-باز

فصل16-ماکرهای بیوشیمیایی متابولیسم استخوان

فصل17-کربوهیدرات ها

فصل18-لیپیدها و دیس لیپوپروتئینمی

فصل19-آسیب قلب،تصلب شرائین و بیماری های ترومبوتیک

فصل20-پروتئین های اختصاصی

فصل21-آنزیم شناسی بالینی

فصل22-ارزیابی عملکرد کبد

فصل23-تشخیص آزمایشگاهی اختلالات دستگاه گوارش و پانکراس

فصل24-سم شناسی و پایش دارودرمانی

فصل25-ارزیابی عملکرد اندوکرین

فصل26-عملکرد تولیدمثلی و بارداری

فصل27-ویتامین ها و عناصر کمیاب

فصل28-اساس شیمیایی برای آزمایشات آنالیت و تداخلات معمول

فصل 76-تشخیص و مدیریت سرطان با استفاده از مارکرهای توموری

 

ادرار و دیگر مایعات بدن هنری دیویدسون 2022

بخش سوم : ادرار و دیگر مایعات بدن

فصل 29 : آزمایش های اولیه (پایه ای) ادرار

فصل 30 : نمونه های مغزی نخاعی ، مفصلی ، مایعات سروزی بدن و نمونه های دیگر

 

خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

بخش چهارم : هماتولوژی، انعقاد و طب انتقال خون

فصل 30 : ارزیابی پایه ای خون ومغز استخوان

فصل 31 : خون سازی

فصل 32 : اختلالات گویچه های قرمز

فصل 33 : اختلالات لکوسیت ها

فصل 34 : بررسی فلوسیتومتری بدخیمی های بافت خون ساز

فصل 35 : ایمونوهماتولوژی

فصل 36 : طب انتقال خون

فصل 37 : همافرز

فصل 38 : بانک بافت و سلول های پروژنیتور

بخش پنجم : هموستاز و ترومبوز

فصل 39 : انعقاد و فیبرینولیز

فصل 40 : پلاکت ها و بیماری فون ویلبراند

فصل 41 : شناسایی آزمایشگاهی خطرات ترومبوتیک

فصل 42 : درمان ضد ترومبوزی

فصل 76 : تشخیص مولکولی بدخیمی های خونساز

 

ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2022

فصل 44: مروری بر سیستم ایمنی و اختلالات ایمونولوژیک
فصل 45: سنجش ایمنی و ایمونوشیمی
فصل 46: ارزیابی آزمایشگاهی سیستم ایمنی سلولی
فصل 47: ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ایمنوگلوبوئین و ایمنی هومورال
فصل 48 : واسطه های التهاب : کمپلمان، سایتوکابن و مولکول های
فصل 49 : واسطه التهاب : سایتو کاپن ها و مولکول های چسبان
فصل 50 : آنتی ژن لکوسیتی انسانی
فصل 51: کمپلکس سازگاری بافتی اصلی و بیماری
فصل 52: بیماری های نقص ایمنی
فصل 53: ارزیابی وآزمایشگاهی بیماری روماتیسمی
فصل 54: واسکولیت
فصل 55: بیماری های خود ایمنی اختصاصی عضو

 

میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2022

فصل 57: باکتری شناسی پزشکی
فصل 58: بررسی آزمایشگاهی عوامل ضد میکروبی

فصل 59: مایکوباکتریوم ها
فصل 60: بیماری های قارچی
فصل 61: عفونت های اسپیروکتی
فصل 62: عفونت های کلامیدیایی و مایکوپلاسمایی
فصل 63: ریکتزیا و سایر باکتری های داخل سلول
فصل 64: عفونت های ویروسی
فصل 65: انگل شناسی پزشکی
فصل 66: جمع آوری و پردازش نمونه برای تشخیص بیماری های عفونی

 

پاتولوژی بالینی سرطان هنری دیویدسون 2022

فصل 76 : تشخیص و مدیریت سرطان با استفاده از مارکرهای توموری و سرولوژیک بافتی مایعات بدن
فصل 77 : انکوپروتئین ها و تشخيص اوليه تومور
فصل 78 : تشخيص مولكولى بدخیمی های خونساز
فصل 79 : پاتولوژی ژنتیک مولکولی تومورهای جامد
فصل 80 : تکنیک های ژنومیک و پروتئومیک با کارایی بالا در دوران پس از ژنومی

 

پاتولوژی مولکولی هنری دیویدسون 2022

فصل 67. مقدمه ای بر پاتولوژی مولکولی

فصل 68. تشخیص مولکولی اصول و تکنیکها

فصل 69. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و سایر تکنیکهای تکثیر اسیدهای نوکلئیک

فصل 70. تکنولوژیهای آرایه ای هیبریداسیون

فصل 71. کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی نوین

فصل 72. تشخيص مولکولی بیماری های ژنتیکی

فصل 73. ژنتیک مولکولی اختلالات عصبی روانی تحقیقات و دیدگاه‌های فعلی

فصل 74. آنالیز هویت استفاده از DNA در نسب شناسی پزشکی قانونی و آزمایش اشخاص مفقود الاثر

فصل 75. فارماکوژنومیک و پزشکی شخصی

کتاب های مرتبط