تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
خواندن فوری الکترو کاردیوگرام 3099

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
تنها کتاب EKGدر 7 روز 2162

-10%63,000 ﷼ قیــمت محصول :
گره های جراحی و تکنیک های بخیه 142

-10%179,100 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیر پیشرفته نوارقلب 5207

-10%116,100 ﷼ قیــمت محصول :
چک لیست روش های پرستاری بالینی 3457

-10%53,100 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی 3444

-10%531,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخشccu.Icuودیالیز 1383

-10%881,100 ﷼ قیــمت محصول :
روش های پرستاری اورژانس 35

-10%305,100 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع اورژانس ها 4045

-10%432,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع فوریت های پرستاری 191

-10%89,100 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای دارویی پرستاران قلب وCCU 577

-10%125,100 ﷼ قیــمت محصول :
پرکاربردترین داروها 5004

-10%259,200 ﷼ قیــمت محصول :
تشخیص مراقبت و مهارتهای پرستاری 5160

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
تنها کتاب EKG که نیاز دارید 2015 2919

-10%44,100 ﷼ قیــمت محصول :
اصول درمان وریدی 4580

-10%124,200 ﷼ قیــمت محصول :
پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی در اورژانس 1147

-10%179,100 ﷼ قیــمت محصول :
تازه های احیای قلبی ریوی 2584

-10%161,100 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع CPR 2015 4626

-10%107,100 ﷼ قیــمت محصول :
یادگیری آسان گازهای خون شریانی 5028

-10%116,100 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس 4892

-10%63,000 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیر ABG در یک نگاه 5440

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس 5467

-10%765,000 ﷼ قیــمت محصول :
تشخیص و درمان طب اورژانس ویرایش هفتم 5532

نتایج 1 تا 24 از کل 24 نتیجه