در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
قیــمت محصول :490,000 ﷼
مرور ساختارمند و متاآنالیز 0857

قیــمت محصول :-10%269,100 ﷼
روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت 4034

قیــمت محصول :-10%224,100 ﷼
روش تحقیق در پرستاری 1893

قیــمت محصول :-10%701,100 ﷼
روش تحقیق و آمار در پرستاری و علوم پزشکی 3732

قیــمت محصول :-10%269,100 ﷼
راهنمای عملی وکاربردی جستجوی تخصصی اطلاعات 5349

قیــمت محصول :-10%450,000 ﷼
اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی 2829

قیــمت محصول :-10%621,000 ﷼
اقتصاد سنجی سلامت با استفادە از stata 5435

قیــمت محصول :-10%603,000 ﷼
کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی 5565

قیــمت محصول :-10%783,000 ﷼
جعبه سیاه آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی 5498

قیــمت محصول :-10%666,000 ﷼
مبانی مقاله نویسی علوم پزشکی 1895

نتایج 1 تا 12 از کل 12 نتیجه