تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%198,000 ﷼ قیــمت محصول :
گلدن بوک فارماکولوژی GOLDEN BOOK 1231

-10%171,000 ﷼ قیــمت محصول :
700 تست فارماکولوژی همراه باپاسخنامه تشریحی 4952

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
IQB سوالات اختصاصی داروسازی بالینی 4953

-10%441,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی مصور لیپینکات 1607

-10%540,000 ﷼ قیــمت محصول :
گایدلاین فارماکولوژی 4827

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
IQB سوالات اختصاصی داروسازی 1683

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
بانک اطلاعات داروهای ژنریک ایران 416

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
داروهای گیاهی رسمی در ایران 1192

-10%207,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی پرستاری 1070

-10%153,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع فارماکولوژی 2021

-10%175,500 ﷼ قیــمت محصول :
هفته آخر فارماکولوژی 3251

-10%1,620,000 ﷼ قیــمت محصول :
اطلاعات دارویی کاربردی برای بیماران 5156

-10%504,000 ﷼ قیــمت محصول :
گزینه برتر دروس ماینور جلد سوم فارما پاتو اپید 4913

-10%495,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ وترور 4176

-10%495,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد اول 425

-10%540,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی کاتزونگ 2018 جلد یک 3624

-10%450,000 ﷼ قیــمت محصول :
مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 3098

-10%540,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی کاتزونگ 2018 جلد دوم 3734

-10%360,000 ﷼ قیــمت محصول :
داروهای ژنریک ایران 3815

-10%585,000 ﷼ قیــمت محصول :
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد دوم 426

نتایج 1 تا 21 از کل 21 نتیجه