تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%216,000 ﷼ قیــمت محصول :
بیوشیمی پرستاری و مامایی 69

-10%80,550 ﷼ قیــمت محصول :
بیوشیمی برای پیراپزشکان 1132

-10%90,000 ﷼ قیــمت محصول :
بیوشیمی عملی برای دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی 28

-10%495,000 ﷼ قیــمت محصول :
بررسی موردی بیماریهای خونی 5049

-10%144,000 ﷼ قیــمت محصول :
کاربرد عملی مبانی pcr 5159

-10%855,000 ﷼ قیــمت محصول :
چکیده جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش(1و2) 4983

-10%112,500 ﷼ قیــمت محصول :
تجهیزات آزمایشگاهی 594

-10%80,100 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیر تستهای آزمایشگاهی 144

-10%495,000 ﷼ قیــمت محصول :
خون شناسی انعقادوطب انتقال خون هنری دیویدسون 1288

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
بیماری های انگلی در ایران تک یاختگان 1519

-10%720,000 ﷼ قیــمت محصول :
مبانی زیست شناسی سلولی 4118

-10%152,100 ﷼ قیــمت محصول :
اصول عملی آزمایشگاه میکروب شناسی 5003

-10%207,000 ﷼ قیــمت محصول :
آشنایی باژنتیک کمی 4385

-10%279,000 ﷼ قیــمت محصول :
خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 5208

-10%432,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب ارشدمیکروب شناسی 2715

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
مباحثی ازبیولوژی سلولی و مولکولی 1958

-10%360,000 ﷼ قیــمت محصول :
سرطان امپراتور بیماری ها 1746

-10%90,000 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی 4764

-10%351,000 ﷼ قیــمت محصول :
کرم شناسی پزشکی 470

-10%135,000 ﷼ قیــمت محصول :
زیست شناسی مولکولی مایکوپلاسماوکشت سلول 5263

-10%612,000 ﷼ قیــمت محصول :
واکنش زنجیره ای پلیمر از(PCR) 4339

-10%538,200 ﷼ قیــمت محصول :
هماتولوژی عملی (دیسی) 465

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
مدیریت کیفیت در بیوشیمی 4801

-10%269,100 ﷼ قیــمت محصول :
روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی 2253

-10%130,500 ﷼ قیــمت محصول :
ABSقارچ شناسی 4180

-10%765,000 ﷼ قیــمت محصول :
IQBژنتیک 2960

-10%405,000 ﷼ قیــمت محصول :
IQBشیمی عمومی 4637

نتایج 1 تا 32 از کل 48 نتیجه