در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

قرابادین کبیر (چهار جلدی)

کدمحصول : 1296
9786003132689
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
4200 g
قیــمت محصول :
5,500,000 ﷼
5,390,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

حکیم میرمحمد سید محمد حسین خان عقیلی علوی خراسانی شیرازی
سفیر اردهال
وزیری
9786003132689
2276
دوم
سیاه و سفید
صحافی شده

توضیحات این محصول

فهرست کتاب قرابادین کبیر (چهار جلدی) :

در بیان غذا و دوای ذوالخاصیه از فادزهر و سم و دوای مسهل و ملین و اقسام هر یک

در بیان مرکب القوی والخاصیه و تاثیر هر یک از آن هاپ

در بیان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات آن ها

در بیان طرق معرفت امزجه ادویه و اغذیه به تجربه و قیاس

در بیان احتیاج به ترکیب ادویه

در بیان کیفیت ترکیب ادویه و استخراچ مقدار شربت آن ها

در بیان معرفت درجات امزجه ادویه مرکبه و طرق استخراج آن ها

در بیان طریق استخراج مقادیر شربات مرکبات

در بیان اعمار بعض ادویه مفرده بالاجمال و الختصار

در بیان زمان ادراک و مدت اعمار ادویه مرکبه

در بیان سبب اختلاف اقوال اطباء در ماهیت و خواص ادویه

در بیان طریقه اخذ ادویه و حفظ و صیانت آن ها

در بیان آداب طعام خوردن و آب نوشیدن و اطعمه که جمع آن ها با هم مناسب نیست

در بیان احراق ادویه و تحمیص تشویه و قلی و تدبیر و غسل و احکام آن ها

در بیان معرفت افعال ادویه مفرده و خواص آن ها و بعض اصطلاحات طبیه

در بیان بعضی اصطلاحات

در بیان حدود امراض به ترتیب حروف تهجی

در بیان اوزان و مکائیل صغار و کبار شرعیه

در بیان بعض امور متعلقه به نجوم و طبیعات

در بیان اسناد طب خال والد ماجد مولف و والد ماجد

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید