تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%450,000 ﷼ قیــمت محصول :
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ 311

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
مبانی فیزیک پزشکی 1260

-10%522,000 ﷼ قیــمت محصول :
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها 4896
موجود نمي باشد

-10%175,500 ﷼ قیــمت محصول :
تصویربرداری هسته ای پت مقطع نگاری گسیل پوزیترون 5180

-10%207,000 ﷼ قیــمت محصول :
کتاب جامع IQB بیوفیزیک 4298

-10%126,000 ﷼ قیــمت محصول :
IQB بیوفیزیک 1759

-10%135,000 ﷼ قیــمت محصول :
مبانی بیوفیزیک حسین دخت 1325

-10%79,200 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای جیبی رادیو گرافی 965

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست 3942

-10%180,000 ﷼ قیــمت محصول :
فرهنگ رادیوبیولوژی 5238

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
صفرتاصد تفسیرگرافی قفسه سینه 4757

-10%252,000 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی 3263

-10%108,000 ﷼ قیــمت محصول :
تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی 4181

-10%151,200 ﷼ قیــمت محصول :
تکنیک های پرتونگاری تنه و شکم 1676

-10%223,200 ﷼ قیــمت محصول :
تکنیک های پرتونگاری جمجمه و دستگاه گوارش 980

-10%223,200 ﷼ قیــمت محصول :
تکنیکهای پرتونگاری دست و پا 303

-10%162,000 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه پرسشهای موضوعیRTEجلد اول 1658

-10%142,200 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه پرسشهای موضوعیRTEجلد دوم 1657

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
روشهای تصویربرداری مریل تنه و شکم جلد دوم 3880

-10%135,000 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیر تصاویر اشعهXشکم 5329

-10%62,100 ﷼ قیــمت محصول :
تکنیک های رادیولوژی درگذر زمان 5328

-10%243,000 ﷼ قیــمت محصول :
تفسیررادیوگرافی اندام وستون فقرات در اورژانس 5313

-10%405,000 ﷼ قیــمت محصول :
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ2013 1204

-10%270,000 ﷼ قیــمت محصول :
روشهای تصویربرداری مریل جلد1 3355

-10%99,000 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک پزشکی شوشتریان 617

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
بیوفیزیک به زبان ساده 946

-10%115,200 ﷼ قیــمت محصول :
اصول و مبانی بیوفیزیک حکمت 1901
موجود نمي باشد

-10%360,000 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک پزشکی تکاور 1675

-10%333,000 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک تشعشع و رادیولوژی 1807

-10%305,100 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک رادیولوژی گورابی 1678

-10%405,000 ﷼ قیــمت محصول :
فیزیک پزشکی همراه با ضمیمه MRI و لیزر 1674

نتایج 1 تا 32 از کل 42 نتیجه