تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
-10%539,100 ﷼ قیــمت محصول :
IQB اپیدمیولوژی 2902

-10%117,000 ﷼ قیــمت محصول :
هزار نکته در هزار پرسش اپیدمیولوژی 4779

-10%351,000 ﷼ قیــمت محصول :
اپیدمیولوژی گوردیس 1341

-10%225,000 ﷼ قیــمت محصول :
همه گیرشناسی کاربردی 2949

-10%107,100 ﷼ قیــمت محصول :
اپیدمولوژی جامع در علوم بهداشتی 4489

-10%333,000 ﷼ قیــمت محصول :
اصول ومبانی پیشرفته اپیدمیولوژی 5174

-10%621,000 ﷼ قیــمت محصول :
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 3639

-10%441,000 ﷼ قیــمت محصول :
راهنمای کنترل بیماریهای واگیر 5493

-10%315,000 ﷼ قیــمت محصول :
برگزیده مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران 5550

نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه