در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

بیولوژی سلولی و مولکولی محمدنژاد

کدمحصول : 4317
9786008829850
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
5 5 2 Product
وزن محــــصول :
850 g
قیــمت محصول :
1,800,000 ﷼
1,566,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

جواد محمدنژاد، فریده طالبی، محمد علیزاده، حامد صمدی، محمدرضا شکوه امیری
اساتید دانشگاه، اطمینان، چهر
وزیری
9786008829850
390
هشتم
رنگی
سوم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی نوشته دکتر جواد محمدنژاد شامل همه مطالب اصلی و مهم کتابهای لودیش و آلبرتس می باشد.مطالعه این کتاب را به آن دسته از دانشجویان عزیزی که قصد شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مختلف علوم زیستی و پزشکی را دارند توصیه می کنیم.

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول : غشاهای بیولوژیک

فصل دوم : پیام رسانی بیولوژیک

فصل سوم : اسکلت سلولی و اتصالات سلولی

فصل چهارم : اندامک های درون سلولی (میتوکندری - پراکسی زوم)

فصل پنجم : شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، لیزوزوم و حمل و نقل وزیکولی

فصل ششم : ساختار اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم : سازمان یابی ژنوم یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

فصل هشتم : همانندسازی، ترمیم و نوترکیبی DNA

فصل نهم : رونویسی و پردازش RNA

فصل دهم : پروتئین سازی

فصل یازدهم : تنظیم بیان ژن

فصل دوازدهم : چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان

فصل سیزدهم : مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

فصل چهاردهم : سلول های بنیادی و تکوین، سلول های عصبی، سلول های ایمنی و ایمنی شناسی

فصل پانزدهم : روش های مطالعه سلول

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 95-94

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 96-95

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 97-96