در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

بانک سوالات ایران IQB میکروبیولوژی, مجموعه ویروس شناسی , قارچ شناسی و ایمنی شناسی, مجموعه زیست شناسی (تنه مشترک)

کدمحصول : 0725
9786006223896
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
464 g
قیــمت محصول :
450,000 ﷼
405,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

کسری حمدی
گروه تالیفی دکتر خلیلی
وزیری
9786006223896
214
اول
سیاه و سفید
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب IQB میکروبیولوژی, مجموعه ویروس شناسی , قارچ شناسی و ایمنی شناسی, مجموعه زیست شناسی (تنه مشترک) عبارتند از : 

 

بخش اول: سوالات وزارت علوم, تحقیقات و فناوری

 

فصل اول: کلیات علم میکرو بیولوژی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دوم: ساختمان و ضمایم میکروار گانیسم ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل سوم: رشد و متابولیسم میکرو ارگانیسم ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل چهارم: ژنتیک پروکاریوت ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل پنجم: ضد عفونی کننده ها, آنتی بیوتیک ها و سازوکار عمل آن ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل ششم: فلور میکروبی (میکروبیوتا)

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل هفتم: باکتری های گرم مثبت و اسید فست

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل هشتم: باکتری های گرم منفی و باکتری های فاقد دیواره

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل نهم: ویروس شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دهم: ایمنی شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل یازدهم: قارچ شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دوازدهم: میکروبیولوژی محیطی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل سیزدهم: میکروبیولوژی صنعتی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل چهاردهم: میکروبیولوژی مواد غذایی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

تنه مشترک (علوم سلولی مولکولی) کد 1206 سال 1391

سوالات

پاسخ نامه کلیدی

تنه مشترک (علوم سلولی مولکولی) کد 1206 سال 1392

سوالات

پاسخ نامه کلیدی

تنه مشترک (علوم سلولی مولکولی) کد 1206 سال 1393

سوالات

پاسخ نامه کلیدی

 

بخش دوم: سوالات دانشگاه آزاد اسلامی

 

          فصل اول: کلیات علم میکرو بیولوژی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دوم: ساختمان و ضمایم میکروار گانیسم ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل سوم: رشد و متابولیسم میکرو ارگانیسم ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل چهارم: ژنتیک پروکاریوت ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل پنجم: ضد عفونی کننده ها, آنتی بیوتیک ها و سازوکار عمل آن ها

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل ششم: فلور میکروبی (میکروبیوتا)

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل هفتم: باکتری های گرم مثبت و اسید فست

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل هشتم: باکتری های گرم منفی و باکتری های فاقد دیواره

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل نهم: ویروس شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دهم: ایمنی شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل یازدهم: قارچ شناسی پزشکی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل دوازدهم: میکروبیولوژی محیطی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل سیزدهم: میکروبیولوژی صنعتی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

فصل چهاردهم: میکروبیولوژی مواد غذایی

سوالات

پاسخ نامه تشریحی

 

کتاب های مرتبط