در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کدمحصول : 8091
untitled-20029
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1200 g
قیــمت محصول :
4,600,000 ﷼
4,094,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

علی اکبر سیف
دوران
وزیری
9786006208718
718
شصتم
سیاه و سفید
هفتم
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

از آنجا که متخصص اندازه گیری به ویژگی روانی مورد نظرش دسترسی مستقیم ندارد تا مانند یک ویژگی جسمی یا یک رفتار آشکار آن را مستقیماً اندازه بگیرد، ناچار است به رفتارهایی از فرد که به گمان او معرف ویژگی روانی مورد نظر هستند مراجعه کند و به اندازه گیری آن ها بپردازد. مثلاً رفتارهایی از افراد را که معرف هوشمندی یا کم هوشی هستند اندازه می گیرد و بر اساس آن ها تعیین می کند که نمره ی هوش هر کسی چقدر است، یا با پرسیدن سؤال هایی از دانش آموزان کلاس تعیین می کند که هر یک از آن ها چه مقدار از دانش و مهارت های درسی را که قرار بوده است یاد بگیرد، یاد گرفته است.

 

فهرست کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی عبارتند از : 

 

فصل1: تعریف اصطلاحات

فصل2: مقایسهای اندازه گیری

فصل3: دسته بندی روشهای اندازه گیری و سنجش مورد استفاده در روانشناسی

فصل4: دسته بندی ارزشیابیهای آموزشی

فصل5: مراحل و فعالیتهای آموزشی

فصل6: تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تخصیلی

فصل7: سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح-غلط

فصل8: سنجش یادگیری به کمک آزمون جورکردنی

فصل9: سنجش یادگیری به کمک آزمون چندگزینه ای

فصل10: سنجش یادگیری به کمک آزمون تشریحی

فصل11: سنجش یادگیری به کمک آزمون کوته پاسخ

فصل12: سنجش عملکردی

فصل13: سنجش با استفاده از کارپوشه

فصل14: سنجش مشاهده ای

فصل15: سنجش رفتاری

فصل16: سنجش عاطفی

فصل17: اجرا، نمره گذاری، و تحلیل آزمون

فصل18: استفاده از روشهای آماری برای تفسیر نمره های آزمون

فصل19: هنجارها و نمیرخها

فصل20: روایی آزمون

فصل21: پایایی آزمون

فصل22: ارزشیابی معلم