در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام 2018 جلد دوم

کدمحصول : 6550
23202944
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
700 g
قیــمت محصول :
6,500,000 ﷼
5,200,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

David Gardner
حیدری
سعید امانپور،معصومه دهقان طرزجانی، سعید عزیزاللهی، زهرا خسروی، منصوره رجبی، زهرا رشیدی، علی طالبی
رحلی
9786004891288
اول
رنگی
صحافی شده

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام 2018 جلد دوم عبارتند از :  

 

فصل33: مدیریت کیفیت در طب تولیدمثل

فصل34: سبک زندگی، پیش آبستنی و باروری

فصل35: محیط و تولیدمثل

فصل36: اندیکاسیون های درمان لقاح آزمایشگاهی

فصل37: ارزیابی اولیه زوج نابارور

فصل38: آزمایشات پیش بینی کننده ذخیره تخمدانی

فصل39: داروهای مورداستفاده برای تحریک تخمدان

فصل40: نقش هورمون تحریکی فولیکول و هورمون لوتئینیزان در تحریک تخمدانی

فصل41: ویژگی های اندوکرین سیکل های کمک باروری (ART)

فصل42: استفاده از آکونیست های GnRH و کارایی IVF

فصل43: آنتاگونیست های آزادکننده هورمون GnRH در تحریک تخم گذاری برای IVF

فصل44: تریگر با آگونیست GnRH

فصل45: تجزیه IVF

فصل46: استفاده از بیومارکرهای ذخیره تخمدانی برای مناسب سازی تحریک تخمدان در بارورسازی آزمایشگاهی IVF

فصل47: کنترل پاسخ تخمدانی در اقدامات کمک باروری

فصل48: جمع آوری تخمک

فصل49: حمایت فاز لوتئال در فناوری کمک باروری

فصل50: استراتژیهای درمانی در کمک به باروری بیماران با پاسخ ضعیف

فصل51: شکست مکرر لانه گزینی

فصل52: سونوگرافی در روش های کمک گزینی

فصل53: تکنیکهای بازیابی اسپرم

فصل54: آماده سازی و ذخیره اسپرم

فصل55: روش های انتقال جنین

فصل56: رژیم های آمادگی آندومتر برای انتقال جنین فریز شده

فصل57: بیهوشی برای لقاح آزمایشگاهی 

فصل58: ملاحظات طبی انتقال یک جنین

فصل59: اندومتریوز و تکنولوژی کمک باروری

فصل60: تخمدان پلی کیستیک و تکنولوژی و تکنولوژی کمک باروری

فصل61: مدیریت هیدروسالپنکس

فصل62: استراتژی حفظ باروری

فصل63: پیوند رحم

فصل64: بیماری ویروسی و فناوری کمک باروری

فصل65: سندروم تخمدان بیش از حد تحریک شده

فصل66: خونریزی - عفونت شدید لگنی و حاملگی نا به جا

فصل67: حاملگی چندقلویی یا تروژنیک؛ خطر فناوری کمک باروری

فصل68: اهدای تخمک و جنین

فصل69: جایگزینی بارداری (رحم جایگزین)

فصل70: نقش راهگشای هماهنگ کننده (پرستار)

فصل71: حمایت های بیمار در برنامه های کمک باروری

فصل72: ارتباط میان استرس و نتایح لقاح آزمایشگاهی

فصل73: تاثیر هوامل قانون گذاری و اجتماعی اقتصادی در دسترسی به تکنیک های کمک باروری در جهان

فصل74: چشم انداز مذهبی در تولیدمثل بشر

فصل75: مدیریت ایمنی و خطر درمان در تکنولوژی کمک باروری