در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020
قیــمت محصول :-10%405,000 ﷼
اصول خدمات بهداشتی 680

قیــمت محصول :-10%809,100 ﷼
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 3449
موجود نمي باشد

قیــمت محصول :-0.001%149,999 ﷼
نظام های بیمه سلامت 2311

قیــمت محصول :-0.001%199,998 ﷼
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار میکند؟ 4356

قیــمت محصول :-10%153,000 ﷼
مدیریت بهداشت و درمان 2284
موجود نمي باشد

قیــمت محصول :-10%288,000 ﷼
بانک سوالات ایران IQB مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 5384
موجود نمي باشد

قیــمت محصول :250,000 ﷼
روش های آماری و شاخص های بهداشتی 1982

قیــمت محصول :-0.001%679,993 ﷼
مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت 5659

قیــمت محصول :-10%449,100 ﷼
مدیریت برنامه‌های بهداشتی مبتنی بر جامعه 8865

قیــمت محصول :-10%1,071,000 ﷼
سازمان و مدیریت بیمارستان (دو جلدی) 8884

قیــمت محصول :-10%441,000 ﷼
بهداشت مدارس 8339

قیــمت محصول :-10%621,000 ﷼
اقتصاد سنجی سلامت با استفادە از stata 5435

قیــمت محصول :-0.001%1,479,985 ﷼
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان 0231

قیــمت محصول :-0.001%1,479,985 ﷼
اصول و مبانی سازمان مدیریت 0233

قیــمت محصول :-0.001%879,991 ﷼
مدیریت مالی و اقتصاد سلامت 0230

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه